Povinné očkovanie

Povinné očkovanie nás má ochrániť pred nebezpečnými ochoreniami a zdravotnými komplikáciami. Ktorými vakcínami by mal byť zaočkovaný každý z nás? Prinášame vám ich stručný prehľad a charakteristiku.

Čierny kašeľ (Pertussis)

Čierny kašeľ je infekčné ochorenie vyvolané baktériou Bordetella pertussis. Baktérie sa dostávajú do dýchacích ciest, adherujú k sliznici, uvoľňujú toxín, ktorý dráždi sliznicu a vyvoláva zápal dýchacích ciest.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Dnes sa používajú vakcíny pripravené z kultúry Bordetelli pertussis, ktoré sú tepelne usmrtené a inaktivované formalínom. Očkovanie je na Slovensku povinné. Očkuje sa najčastejšie v kombinácii s vakcínou proti tetanu a proti záškrtu (DTP). Základné očkovanie sa robí v troch dávkach. Prvá dávka sa podáva v 3. - 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (za 6 až 10 týždňov po 1. dávke) a tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, za 6 - 10 mesiacov po 2. dávke. Preočkovanie sa robí v 3., v 6. roku života. Podáva sa do svalu.

Účinnosť očkovania

Vakcína je vysoko absolútne vylúčilo úmrtnosť z teo infekcie. Imunita vyvolaná vakcínoupretrváva minimálne 3 roky, potom klesá. Pravdepodobnosť ochorenia u osôb, ktoré boli očkované je nízka.

Komplikácie očkovania

Reakcie organizmu po podaní tejto vakcíny rozdeľujeme do troch skupín:

 • lokálne a celkové reakcie mierneho charakteru - bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu, teplota, ospalosť, podráždenie; môže sa vyskytnúť aj nechutenstvo, zvracanie, neutíšiteľný plač.
 • celkové reakcie závažného charakteru, ktoré sú kontraindikáciou v pokračovaní očkovania - horúčka nad 40,5°C, neutíšiteľný plač trvajúci dlhšie ako 3 hodiny, kolaps nebo syndróm hypotónie-hyporesponzivity a kŕče.
 • alergická reakcia a anafylaktický šok
Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe
 • osoby trpiace neurologickými príhodami (t.j. osoby, ktoré majú dlhodobé kŕče až vážne zmeny stavu typu straty vedomia) v priebehu 7 dní po zaočkovaní
 • u kojencov neurologické poruchy vo vývoji

Detská obrna (poliomyelitis)

Detská obrna (poliomyelitis) je infekčné ochorenie vírusového pôvodu. Ochorenie postihuje centrálny nervový systém a vedie k trvalým paralýzam.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Používa sa živá oslabená vakcína. Podáva sa cez ústa - nakvapkaním priamo do úst, na lyžičku alebo na kocku cukru. Na Slovensku patrí očkovanie proti detskej obrne medzi povinné očkovania. Očkuje sa v troch dávkach. Prvá dávka sa podáva v 3. - 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života a tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života. V niektorých prípadoch je podanie perorálnej (ústnej) vakcíny kontraindikované. Jedná sa o osoby s oslabenou imunitou, HIV infekciou a osoby s rizikom poliomyelitídy, ktoré neboli v detstve zaočkované (príp. boli len čiastočne zaočkované). Tu používame inaktivované vakcíny podávané vnútrosvalovo.

Účinnosť očkovania

Očkovanie vyvolá imunitnú odpoveď u viac ako 90% očkovaných už po druhej dávke. Vakcínou vytvorená imunita je považovaná za celoživotnú.

Komplikácie očkovania

Zriedka sa môže vyskytnúť nechutenstvo, hnačka, zvracanie.

Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe
 • aj keď neboli dokázané nepriaznivé účinky vakcíny na plod, očkovanie tehotných sa doporučuje len v nevyhnutných prípadoch

Príušnica (mumps)

Príušnica (mumps, parotitída, zápal príušných žliaz) je infekčné ochorenie vírusového pôvodu. Šíri sa kvapôčkovou cestou. Po uplynutí inkubačnej doby (2-3 týždne) sa prejaví zvýšením teploty a jednostranným alebo obojstranným zdurením príušných alebo podčeľustných slinných žliaz.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Dnešná vakcína je tvorená živým oslabeným vírusom. Očkovanie patrí na Slovensku medzi povinné. Najčastejšie sa používa trivakcína proti ružienke, osýpkam a príušnici. Očkujú sa deti od 15. mesiaci veku,najneskôr do 18. mesiaca života. Preočkovanie sa robí v 11. roku života. Aplikuje sa injekčne, pod kožu a to do stehna alebo do hornej končatiny. Okrem rutinnej vakcinácie je očkovanie dôležité u osôb, ktoré ešte neprekonali toto ochorenie.

Účinnosť očkovania

Množstvo cirkulujúcich protilátok vytvorených po vakcinácii je obvykle nižšie ako po prirodzenej infekcii, ale ich perzistencia je dlhodobá. Účinné množstvo protilátok bolo stanovené aj po viac ako 15 rokov od zaočkovania.

Komplikácie očkovania

Vakcinácia proti ružienke môže vyvolať lokálnu reakciu v mieste vpichu (začervenanie, opuch,...) alebo celkovú reakciu (horúčka, zdurenie miazgových uzlín v blízkosti miesta vpichu). Obidva typy reakcií vznikajú zriedkavo. Môže vzniknúť mierny a krátkodobý opuch príušných žliaz.

Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe
 • liečba imunosupresívami (liekmi znižujúcimi imunitu) a imunodeficiencia
 • nepodáva sa tehotným ženám

Ružienka (rubeola, rubella)

Ružienka (rubeola, rubella) je infekčné ochorenie vírusového pôvodu. Infekcia sa šíri kvapôčkovým prenosom. Prejavuje sa mierne zvýšenou teplotou a charakteristickými kožnými vyrážkami. Často sa pripojí aj nádcha, kašeľ a zápal spojoviek.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Dnešná vakcína je tvorená živým oslabeným vírusom. Očkovanie patrí na Slovensku medzi povinné. Najčastejšie sa používa trivakcína proti ružienke, osýpkam a príušnici. Očkujú sa deti od 15. mesiaci veku,najneskôr do 18. mesiaca života. Preočkovanie sa robí v 11. roku života. Aplikuje sa injekčne, pod kožu a to do stehna alebo do hornej končatiny.

Účinnosť očkovania

Množstvo cirkulujúcich protilátok vytvorených po vakcinácii je obvykle nižšie ako po prirodzenej infekcii, ale ich perzistencia je dlhodobá.

Komplikácie očkovania

Vakcinácia proti ružienke môže vyvolať lokálnu reakciu v mieste vpichu (začervenanie, opuch,...) alebo celkovú reakciu (horúčka, zdurenie miazgových uzlín v blízkosti miesta vpichu). Obidva typy reakcií vznikajú zriedkavo. Ak sa očkujú osoby staršie ako 12 rokov, môže sa objaviť bolesť a zápal kĺbov.

Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe
 • liečba imunosupresívami (liekmi znižujúcimi imunitu) a imunodeficiencia
 • nepodáva sa tehotným ženám

Osýpky (morbilli)

Osýpky (morbilli) sú ochorením vírusového pôvodu. Infekcia sa šíri kvapôčkovým prenosom. Po uplynutí inkubačnej doby (10-11 dní) sa prejaví nádchou, zápalom spojoviek, kašľom a horúčkou. Vírus sa ďalej množí v koži a v slizniciach, čo sa prejaví charakteristickými zmenami.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Používa sa živá oslabená vakcína vo forme mono-, bi- alebo najčastejšie, trivalentnej vakcíny (spolu s vakcínou proti príušnici a ružienke). Na Slovensku patrí medzi povinné očkovania. Základná očkovacia dávka sa podáva od 15. mesiaca veku, najneskôr do 18. mesiaca života. Deti sa preočkujú v 11. roku života. Aplikuje sa injekčne, pod kožu a to do stehna alebo do hornej končatiny.

Účinnosť očkovania

Účinné množstvo protilátok pretrváva viac ako 10 rokov.

Komplikácie očkovania

Vakcinácia proti osýpkam môže vyvolať lokálnu reakciu v mieste vpichu (začervenanie, opuch,...) alebo celkovú reakciu (horúčka, zdurenie miazgových uzlín v blízkosti miesta vpichu). Obidva typy reakcií vznikajú zriedkavo.

Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe
 • liečba imunosupresívami (liekmi znižujúcimi imunitu) a imunodeficiencia
 • nepodáva sa tehotným ženám ani ženám, ktoré plánujú v najbližších troch mesiacoch otehotnieť

Tuberkulóza (TBC)

Tuberkulóza je infekčné ochorenie zapríčinené mykobaktériami. Nákaza sa šíri kvapôčkovou infekciou. Zdrojom nákazy je najčastejšie chorý človek, ktorý vykašliava mykobaktérie.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Dnešná používaná vakcína je BCG vakcína tvorená atenuovaným (oslabeným) kmeňom mykobaktérií tuberkulózy. Na Slovensku patrí očkovanie proti TBC medzi povinné. Očkujú sa novorodenci, BCG vakcína sa podáva v 4. dni po narodení. Po tomto veku sa očkuje každá osoba, u ktorej bola kožným testom dokázaná negatívna odpoveď na tuberkulín. Tuberkulín negatívne deti sa preočkovávajú vo veku 11 rokov. Vakcína sa podáva do kože, najčastejším miestom vpichu je ľavá horná časť ramena alebo ľavé stehno. Odpoveďou na vakcináciu BCG je vznik tvrdého červeného pupenca v mieste vpichu. Pupenec vzniká o 3 - 4 týždne po zaočkovaní.

Účinnosť očkovania

Imunita vyvolaná BCG vakcínou sa stabilizuje počas 6 týždňov. Následne sa imúnnosť zníži a medzi 10. - 15. rokom po vakcinácii je prítomná len u 59% očkovaných. Niekedy je imunita udržovaná kontinuálnym kontaktom s mikroorganizmami nachádzajúcimi sa v okolí. Očkovanie zabraňuje vzniku najmä ťažkých foriem tuberkulózy.

Komplikácie očkovania

U niektorých osôb sa môžu objaviť nežiadúce reakcie po zaočkovaní BCG - veľké a dlhodobé defekty v mieste vpichu, zápal miestnych lymfatických uzlín. Zriedka sa môže vyskytnúť zápal kostí a svalov, kožná tuberkulóza a postihnutie očí.

Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe
 • chronický zápal obličiek, pečene, ochorenia srdca,
 • liečba imunosupresívami (liekmi znižujúcimi imunitu) a imunodeficiencia
 • nedoporučuje sa očkovanie počas tehotenstva

Záškrt (diftéria)

Záškrt je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Corynebacterium diphtheriae. V mieste vstupu do organizmu (nosohltan, mandle, ucho, koža, genitál) baktérie vylučujú toxín, ktorý vyvoláva poškodenie okolitých buniek a zároveň sa vstrebáva do krvi a šíri sa k rôznym orgánom (najmä srdce, obličky, nervové vlákna).

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Očkuje sa toxoidom viazaným na hydroxid hlinitý. Na Slovensku je očkovanie proti záškrtu povinné, očkuje sa trivakcínou (DTP) - kombinácia vakcín proti záškrtu, tetanu a proti čiernemu kašľu. Základné očkovanie sa robí v troch dávkach. Prvá dávka sa podáva v 3. - 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (za 6 až 10 týždňov po 1. dávke) a tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, za 6 - 10 mesiacov po 2. dávke. Preočkovanie sa robí v 3., v 6. a 13. roku života. Podáva sa do svalu. Očkovanie sa odporúča aj cestujúcim starším ako 40 ročným pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.

Účinnosť očkovania

Kompletné zaočkovanie s dodržaním imunizačnej schémy vedie k vytvoreniu vysokých hladín protilátok stabilných dostatočne dlhú dobu. Keďže sa objavujú malé epidémie diftérie na rôznych miestach po celom svete, hygienici a epidemiológovia doporučujú preočkovávanie dospelých osôb každých 10 rokov spolu s antitetanickou vakcínou.

Komplikácie očkovania

K prejavom povakcinačných komplikácii patrí:

 • lokálna reakcia - bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu
 • celkové reakcie - teplota, ospalosť, podráždenie, nechutenstvo, zvracanie, neutíšiteľný plač

Kontraindikácie očkovania

 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe

Tetanus

Tetanus je ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Clostridium tetani. Baktérie sa dostanú do rany, produkujú tetanický toxín, ktorý sa vstrebáva do krvi, šíri sa k nervovým zakončeniam a do centrálneho nervového systému. Vyvoláva kŕče kostrového svalstva.

Aké vakcíny sa dnes používajú a koho očkovať?

Na očkovanie sa používa tetanický anatoxín (toxoid) adsorbovaný na fosforečnan alebo hydroxid hlinitý. Očkovať je možné samostatne, v kombinácii s vakcínou proti záškrtu alebo v kombinácii s vakcínou proti záškrtu a čiernemu kašľu. Na Slovensku je očkovanie proti tetanu povinné, vakcína sa podáva v troch dávkach. Ide o trivalentnú vakcínu - kombináciu vakcín proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu. v 3. - 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (za 6 až 10 týždňov po 1. dávke) a tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, za 6 - 10 mesiacov po 2. dávke. Preočkovanie sa robí v 3., v 6. a v 13./14. roku života. Ďalej sa odporúča preočkovať každých 10 rokov, ale vtedy sa podáva len monovalentná vakcína (tzn. len proti tetanu).

Okrem povinného očkovania a preočkovávania sa antitetanická vakcína podáva pri poraneniach, najmä ak postihnutý nebol posledných 10 rokov očkovaný proti tetanu. Očkovať je možné aj počas tehotenstva.

Účinnosť očkovania

Protilátková odpoveď vzniká u 95% očkovaných osôb. Po zaočkovaní sa vytvoria ochranné protilátky, ktoré pretrvávajú v krvi minimálne 10 rokov.

Komplikácie očkovania

K prejavom povakcinačných komplikácii patrí:

 • lokálna reakcia - bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu
 • celkové reakcie - teplota, ospalosť, podráždenie, nechutenstvo, zvracanie, neutíšiteľný plač
Kontraindikácie očkovania
 • akútne ochorenie
 • inkubačná doba infekčného ochorenia
 • epidemický výskyt infekčnej choroby
 • anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním
 • rekonvalescencia po prekonanej chorobe