Aktuálna informácia o výskyte prasacej chrípky zo dňa 28.4.2009, 9.00

V súvislosti s výskytom prasacej chrípky včera, t. j. dňa 27. 4. 2009, Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila na odporúčanie Krízovej komisie 4. fázu pandemickej pripravenosti.

4. fáza je charakterizovaná potvrdeným prenosom vírusu z človeka na človeka, ktorý je schopný spôsobiť vznik epidémií. Táto schopnosť vírusu znamená zvýšenie rizika pre posun k pandémii. Každá krajina, ktorá predpokladá, alebo potvrdí takúto udalosť by mala urgentne konzultovať Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby sa situácia spoločne zhodnotila a krajina mohla prijať príslušné opatrenia a aby bola zabezpečená príslušná odpoveď.

Existuje vyššie riziko pandémie, to ale neznamená, že pandémia nevyhnutne vypukne. V prípade prehodnotenia situácie môže sa vrátiť do fázy č. 3. Toto rozhodnutie vzniklo na základe epidemiologických údajov, ktoré jednoznačne poukazujú na prenos vírusu z človeka na človeka a na jeho schopnosť vyvolať epidémie.

Generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie odporúča neuzavrieť hranice štátov a neobmedziť medzinárodné cestovanie. Všetky opatrenia by mali byť v súlade s Medzinárodnými zdravotnými predpismi.

Aktuálna situácia v prípade prasacej chrípky sa rýchlo vyvíja. K 27. 4. 2009 vláda USA hlásila 40 laboratórne potvrdených prípadov prasacej chrípky A H1N1 u ľudí a zatiaľ žiadne úmrtie. Mexiko hlásilo 33 potvrdených prípadov u ľudí vrátane 7 úmrtí. Kanada nahlásila 6 potvrdených prípadov a žiadne úmrtie, Veľká Británia 2 potvrdené prípady a Španielsko 1 potvrdený prípad a žiadne úmrtie.

Stále nie je riziko v súvislosti s konzumáciou dostatočne upraveného bravčového mäsa. V rámci preventívnych opatrení sa odporúča pravidelné umývanie rúk vodou a mydlom. V prípade, že sa u osoby, ktorá bola v postihnutých oblastiach vyvinú klinické príznaky chrípky je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať lekára.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)