Aktuálna informácia o výskyte "NOVEL FLU VIRUS" zo dňa 30.4.2009, 8:30

Aktuálna informácia pre médiá o výskyte "novel virus" vo svete a na Slovensku.

Vec: Aktuálna informácia pre médiá o výskyte "novel virus" vo svete a na Slovensku,

30. 4. 2009

Dňa 29. 4. 2009 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 5. fázu pandemickej pripravenosti. Táto fáza znamená potvrdené šírenie vírusu z človeka na človeka v najmenej dvoch krajinách jedného regiónu WHO. Napriek tomu, že väčšina krajín v ktorých platí táto fáza nie je zatiaľ postihnutá, hrozí veľké riziko vzniku pandémie. Je preto dôležité finalizovať organizáciu, komunikáciu a implementáciu zmierňujúcich opatrení.

WHO uvádza, že všetky krajiny by mali aktivovať svoj pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky. Dôležité je zintenzívniť epidemiologickú a virologickú surveillance a venovať zvýšenú pozornosť najmä prípadnému náhlemu vzostupu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), hromadným výskytom ARO, či ochoreniam s neobvykle ťažkým priebehom ARO.

Zároveň pripomenula, že napriek tejto vážnej situácii je svet na pandémiu pripravený oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým.

Aktuálny vývoj situácie v prípade "novel" chrípky:

K 29. 4. 2009 (18.00 hod. GMT) bolo Svetovou zdravotníckou organizáciou hlásených 91 laboratórne potvrdených prípadov v USA vrátane jedného úmrtia, 26 v Mexiku vrátane 7 úmrtí, 13 v Kanade, 5 v UK, 4 v Španielsku, po 3 prípady v Nemecku a na Novom Zélande, 2 v Izraeli a jeden v Rakúsku.

Situácia na Slovensku je zatiaľ veľmi priaznivá. 29. 4. 2009 bol nahlásený jeden suspektný prípad, ktorý bol aj hospitalizovaný v nemocnici v Nitre, výsledky laboratórnych vyšetrení však boli negatívne. V medializovanom prípade manželov z Bratislavy, ktorí pricestovali z rizikovej oblasti a preventívne konzultovali možnosť nákazy s MUDr. Otakarom Fitzom, neboli zistené žiadne klinické príznaky ARO.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)