Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 4.5.2009, 8.00

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 4.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade chrípky A (H1N1) vo svete:

Tab. 1: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 4. 5. 2009, 8.00

Krajina Počet pravdepodobných prípadov Kumulatívny počet potvrdených prípadov Kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka na území danej krajiny
Rakúsko - 1 -
Dánsko - 1 -
Francúzsko 10 2 -
Nemecko 0 8 2
Írsko 0 1 -
Taliansko - 2 -
Holandsko - 1 -
Portugalsko 1 0 -
Španielsko - 44 3
Švédsko 1 0 -
Švajčiarsko - 1 -
Veľká Británia 8 18 3
Spolu 20 79 8
Tab. 2: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (potvrdené prípady) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 4. 5. 2009, 8.00
Krajina Počet pravdepodobných prípadov Kumulatívny počet potvrdených prípadov Počet úmrtí (potvrdené prípady)
Kanada - 101 0
Kolumbia - 1
Costa Rica 3 1 0
El Salvador 2 0 0
Hong Kong SAR Čína - 1 0
Izrael - 3 0
Mexiko - 590 22
Kórejská Republika - 1 0
Nový Zéland 12 5 0
USA - 226 1
Spolu 17 929 23
**Situácia na Slovensku:**

Dňa 3. 5. 2009 pristálo na letisku Ruzyně v Prahe lietadlo, v ktorom boli aj štyria slovenskí pasažieri. Jedna pacientka s klinickými príznakmi bola hospitalizovaná v pražskej nemocnici, ďalší traja prišli na Slovensko. V priebehu dňa očakávame kontaktné údaje o cestujúcich. Tie budú ďalej rozposlané na regionálne úrady na Slovensku.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra".

Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.

Včera o 15.00 hodine sa konala 9. spoločná telekonferencia kontaktných bodov EWRS a Health Security Committee, ktorej sa zúčastnila aj Slovenská republika. Pre Slovensko z nej nevyplynuli žiadne ďalšie opatrenia, ktoré by bolo treba prijať.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)