Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 5.5.2009, 8.00

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 5.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade chrípky A (H1N1) vo svete:

Tab. 1: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 5.5.2009, 8.00.

Krajina Počet pravdepodobných prípadov Kumulatívny počet potvrdených prípadov Kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka
Rakúsko - 1 -
Dánsko 0 1 -
Francúzsko 3 4 -
Nemecko 0 9 2
Írsko 0 1 -
Taliansko - 4 -
Holandsko - 1 -
Portugalsko 0 1 -
Španielsko - 57 3
Švédsko 1 0 -
Švajčiarsko - 1 -
Veľká Británia 6 27 10
Spolu 10 107 15
Tab. 2: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (potvrdené prípady) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 5.5.2009, 8.00.
Krajina Počet pravdepodobných prípadov Kumulatívny počet potvrdených prípadov Počet úmrtí (potvrdené prípady)
Kanada - 140 0
Kolumbia - 1 0
Costa Rica 3 1 0
El Salvador 2 2 0
Hong Kong SAR Čína - 1 0
Izrael - 4 0
Mexiko - 727 26
Kórejská Republika - 1 0
Nový Zéland 15 6 0
USA - 279 1
Spolu 20 1162 27
### Situácia na Slovensku:

Pacient, ktorý bol z preventívnych dôvodov hospitalizovaný v pražskej nemocnici na Bulovke bol včera prepustený. Nevykazoval žiadne klinické príznaky ochorenia. Výsledky laboratórnych vyšetrení boli negatívne. Traja turisti (spolu s partnermi), ktorí hospitalizovaní neboli, sú v domácej izolácii. Momentálne sú bez akýchkoľvek klinických príznakov.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra".

Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)