Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 10.5.2009, 8.00

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 10.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade chrípky A (H1N1) vo svete:

Tab. 1: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 10.5.2009, 8.00.

Krajina Počet pravdepodobných prípadov Kumulatívny počet potvrdených prípadov Kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka
Rakúsko 0 1 -
Dánsko 0 1 -
Francúzsko 1 12 -
Nemecko 0 11 2
Írsko 0 1 -
Taliansko - 9 2
Holandsko 0 3 -
Poľsko 0 1 -
Portugalsko 0 1 -
Španielsko - 95 9
Švédsko 0 1 -
Švajčiarsko - 1 -
Veľká Británia 1 47 23
**Spolu** **1** **184** **36**
Tab. 2: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (potvrdené prípady) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 10.5.2009, 8.00.
Krajina Počet pravdepodobných prípadov Kumulatívny počet potvrdených prípadov Počet úmrtí (potvrdené prípady)
Argentína 1 0
Austrália 1 0
Brazília - 6 0
Kanada - 280 1
Kolumbia - 1 0
Costa Rica - 3 1
El Salvador - 2 0
Guatemala - 3 0
Hong Kong SAR Čína - 1 0
Izrael - 7 0
Japonsko 3
Mexiko - 1626 48
Nový Zéland 12 7 0
Panama 3
Kórejská Republika - 3 0
USA - 2254 2
**Spolu** **12** **4201** **52**
### Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad na chrípku A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň bolo zverejnené v TASR a SITA.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra".

Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)