Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 17.5.2009, 8:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 17.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A (H1N1):

Za posledných 24 hodín bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 7 nových potvrdených prípadov nového typu chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA. Päť nových potvrdených prípadov hlásila Veľká Británia, po jednom prípade Švédsko a Belgicko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 249 v 16 krajinách EÚ a EFTA. Celkový počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny zostáva na rovnakej úrovni a to na počte 82. Úmrtia naďalej zistené neboli (Tab. 1).

Mimo krajín EÚ a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 8 225 v 23 krajinách. Po prvý krát hlásili potvrdené prípady India a Turecko. India hlásila jeden a Turecko dva potvrdené prípady. Celkový počet úmrtí zostáva na rovnakej úrovni a to na počte 72 úmrtí v krajinách mimo EÚ a EFTA (Tab. 2).

Celkovo bolo vo svete hlásených 8 474 potvrdených prípadov nového typu chrípky A (H1N1).

Tab. 1: Aktuálny počet nových potvrdených prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 17. 5. 2009, 8:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko 0 1 -
Belgicko 1 5 2
Dánsko 0 1 -
Fínsko 0 2 -
Francúzsko 0 14 -
Nemecko 0 14 4
Írsko 0 1 -
Taliansko 0 9 1
Holandsko 0 3 -
Nórsko 0 2 -
Poľsko 0 2 -
Portugalsko 0 1 -
Španielsko 0 103 30
Švédsko 1 3 -
Švajčiarsko 0 1 -
Veľká Británia 5 87 45
**Celkový počet** **7** **249** **82**
Tab. 2: Aktuálny počet nových potvrdených prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (z počtu potvrdených prípadov) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 17.5.2009, 8:00 hod.
**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**WHO EURO REGION**
Izrael 0 7 0
Turecko 2 2 0
**WHO PAHO REGION**
Argentína 0 1 0
Brazília 0 8 0
Kanada\*\*\* 0 496 1
Kolumbia 1 11 0
Kostarika 0 9 1
Kuba 0 3 0
Salvador 0 4 0
Ekvádor 0 1
Guatemala 0 3 0
Mexiko\*\*\* 0 2 895 66
Panama 3 43 0
Peru 0 1 0
USA\*\*\* 0 4 714\*\* 4
**WHO SEARO REGION**
India 1 1 0
Thajsko 0 2 0
**WHO WPRO REGION**
Austrália 0 1 0
Čína 1 5 0
Japonsko 1 5 0
Malajzia 0 1 0
Nový Zéland 0 9 0
Kórejská republika 0 3 0
**Celkový počet** **9** **8 225** **72**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady. \*\*\* nedostupná aktualizácia údajov

Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad novej chrípky typu A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň bolo zverejnené v TASR a SITA. Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)