Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 20.5.2009, 17:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 20.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A (H1N1):

Od poslednej aktualizácie (20. 5. 2009, 8.00 hod.) boli podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásené štyri nové potvrdené prípady nového typu chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA. Dva nové prípady hlásila Veľká Británia a po jednom prípade Taliansko a Nórsko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 280 v 17 krajinách EÚ a EFTA. (Tab. 1).

Tab. 1: Aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A (H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 20.5.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko 1 -
Belgicko 5 3
Dánsko 1 -
Fínsko 2 -
Francúzsko 16 -
Nemecko 14 4
Grécko 1 -
Írsko 1 -
Taliansko 10 1
Holandsko 3 -
Nórsko 3 -
Poľsko 2 -
Portugalsko 1 -
Španielsko 107 30
Švédsko 3 -
Švajčiarsko 1 -
Veľká Británia 109 62
**Celkový počet** **280** **100**
Mimo krajín EÚ a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 10 065 v 25 krajinách. V Japonsku vzrástol počet potvrdených prípadov na 209. Mexiko hlásilo dve ďalšie úmrtia. Celkový počet úmrtí tak vzrástol na počet 82 úmrtí v krajinách mimo EÚ a EFTA (Tab. 2).

Celkovo bolo vo svete hlásených 10 345 potvrdených prípadov nového typu chrípky A (H1N1).

Tab. 2: Aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A (H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 20. 5. 2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**WHO EURO REGIÓN**
Izrael 7 -
Turecko 2 -
**WHO AMRO REGIÓN**
Argentína 1 -
Brazília 8 -
Kanada 496 1
Chile 10 -
Kolumbia 12 -
Kostarika 9 1
Kuba 4 -
Salvador 6 -
Ekvádor 1 -
Guatemala 3 -
Mexiko 3 734 74
Panama 65 -
Peru 3 0
USA 5 469\*\* 6
**WHO SEARO REGIÓN**
India 1 -
Thajsko 2 -
**WHO WPRO REGIÓN**
Austrália 1 -
Čína 7 -
Japonsko 209 -
Malajzia 2 -
Nový Zéland 9 -
Kórejská republika 3 -
Taiwan 1 -
**Celkový počet** **10 065** **82**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady.

Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad novej chrípky typu A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň bolo zverejnené v TASR a SITA. Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)