Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 30.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):

Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 45 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v krajinách Európskej únie a EFTA. Prvý potvrdený prípad hlásilo Maďarsko. Španielsko hlásilo 24 nových prípadov, 14 Veľká Británia, 3 nové prípady hlásilo Nemecko, 2 Švajčiarsko a jeden nový prípad hlásilo Švédsko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 525 v 23 krajinách Európskej únie a EFTA (Tab. 1). V žiadnej krajine EÚ nie je hlásený trvalý neprerušovaný prenos infekcie.

Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko - 1 -
Belgicko - 10 3
Česká republika - 1 -
Dánsko - 1 -
Estónsko - 1 -
Fínsko - 3 -
Francúzsko - 26 -
Nemecko 3 23 5
Grécko - 4 -
Maďarsko 1 1 -
Island - 1 -
Írsko - 3 -
Taliansko - 26 2
Holandsko - 3 -
Nórsko - 4 -
Poľsko - 4 -
Portugalsko - 1 -
Rumunsko - 3 1
Slovensko - 2 1
Španielsko 24 167 57
Švédsko 1 5 -
Švajčiarsko 2 6 -
Veľká Británia 14 229 158
**Celkový počet** **45** **525** **227**
Mimo krajín Európskej únie a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 16 707 v 34 krajinách. Najviac nových prípadov hlásila Austrália (86), Kanada (218) a USA (1 047; USA však hlásia počet prípadov iba každý druhý deň) . Mexiko hlásilo ďalšie 2 úmrtia a USA 4 úmrtia. Celkový počet úmrtí vo svete tak vzrástol na 115 (Tab. 2).

Celkovo bolo hlásených 17 232 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 60 krajinách sveta.

Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 30.5.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny**

počet

potvrdených prípadov

**Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**WHO EURO REGION**
Izrael 3 14 -
Ruská federácia 1 3 -
Turecko - 2 -
**WHO AMRO REGION**
Argentína 10 80 -
Bolívia - 2 -
Brazília 1 15 -
Kanada 218 1 336 2
Chile 56 224 -
Kolumbia - 17 -
Kostarika - 37 1
Kuba - 4 -
Dominikánska republika - 2 -
Ekvádor - 35 -
Salvador 16 27 -
Guatemala 6 11 -
Honduras 1 2 -
Mexiko 55 5 029 97
Panama - 107 -
Paraguaj - 5 -
Peru 5 36 -
Uruguaj - 2
USA\*\* 1 047 8 976\*\* 15
Venezuela - 1 -
**WHO EMRO REGION**
Bahrajn - 1 -
Kuvajt - 18 -
Spojené arabské emiráty - 1 -
**WHO SEARO REGION**
India - 1 -
Thajsko - 2 -
**WHO WPRO REGION**
Austrália 86 254 -
Čína - 29 -
Japonsko 3 370 -
Malajzia - 2 -
Nový Zéland - 9 -
Filipíny - 6 -
Kórejská republika - 33 -
Singapur - 4 -
Taiwan - 10 -
**Celkový počet** **1 508**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady a prípady z Puerto Rico.

Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol hlásený nový potvrdený prípad novej chrípky A(H1N1).

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)