Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 1.6.2009, 17:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 1.6.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):

Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 21 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v krajinách Európskej únie a EFTA. Prvý potvrdený prípad hlásilo Bulharsko. 13 nových potvrdených prípadov hlásilo Španielsko, 3 Nórsko, 2 Rumunsko a po jednom Grécko a Portugalsko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 578 v 25 krajinách Európskej únie a EFTA (Tab. 1). V žiadnej krajine EÚ nie je hlásený trvalý neprerušovaný prenos infekcie.

Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 1. 6. 2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko - 1 -
Belgicko - 12 3
Bulharsko 1 1 -
Cyprus - 1 -
Česká republika - 1 -
Dánsko - 1 -
Estónsko - 1 -
Fínsko - 4 -
Francúzsko - 32 -
Nemecko - 28 6
Grécko 1 5 -
Maďarsko - 1 -
Island - 1 -
Írsko - 4 -
Taliansko - 26 2
Holandsko - 3 -
Nórsko 3 7 -
Poľsko - 4 -
Portugalsko 1 2 -
Rumunsko 2 5 1
Slovensko - 2 1
Španielsko 13 180 57
Švédsko - 6 -
Švajčiarsko - 6 -
Veľká Británia - 244 158
**Celkový počet** **21** **578** **228**
Mimo krajín Európskej únie a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 17 032 v 42 krajinách. Najviac nových prípadov hlásila Austrália 103, Chile hlásilo 26 nových prípadoch, po 15 prípadov Argentína a Filipíny, 12 Čína, 5 Izrael, po 4 prípady Brazília a Ekvádor, 3 Hong Kong, 2 Jamajka a po 1 prípade Guatemala, Bolívia, Venezuela, Japonsko a Taiwan. Nebolo hlásené žiadne nové úmrtie. Celkový počet úmrtí vo svete tak zostal 115 (Tab. 2).

Celkovo bolo hlásených 17 610 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 67 krajinách sveta.

Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 1.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny**

počet

potvrdených prípadov

**Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**VÝCHODNÁ EURÓPA A CENTRÁLNA ÁZIA**
Ruská Federácia - 3 -
**STREDOZEMIE A STREDNÝ VÝCHOD**
Bahrain - 1 -
Izrael 5 19 -
Kuvajt - 18 -
Libanon - 3 -
Turecko - 2 -
Spojené Arabské Emiráty - 1 -
**SEVERNÁ AMERIKA**
Kanada - 1 336 2
Mexiko - 5 029 97
USA\*\* - 8 976 15
**CENTRÁLNA AMERIKA A KARIBIK**
Bahamy - 1
Kostarika - 37 1
Kuba - 4 -
Dominikánska republika - 2 -
Salvador - 27 -
Guatemala 1 12 -
Honduras - 2 -
Jamajka 2 2 -
Panama - 107 -
**JUŽNÁ AMERIKA**
Argentína 15 115 -
Bolívia 1 3 -
Brazília 4 20 -
Chile 26 276 -
Kolumbia - 20 -
Ekvádor 4 39 -
Paraguaj - 5 -
Peru - 36 -
Uruguaj - 11 -
Venezuela 1 2 -
**SEVEROVÝCHODNÁ A JUŽNÁ ÁZIA**
Čína 12 33 -
Hong Kong 3 23 -
India - 1 -
Japonsko 1 379 -
Južná Kórea - 33 -
**JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA**
Malajzia - 2 -
Filipíny 15 21 -
Singapur - 5 -
Thajsko - 3 -
Taiwan 1 12 -
Vietnam - 1 -
**AUSTRÁLIA A TICHOMORIE**
Austrália 103 401 -
Nový Zéland - 9 -
**Celkový počet** **194** **17 032** **115**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady a prípady z Puerto Rico.

Situácia na Slovensku:

Situácia vo výskyte prípadov v SR zostáva nezmenená.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)