Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Na prevenciu HIV/AIDS vláda pripravila 17 aktivít

BRATISLAVA 1. augusta (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - V boji proti HIV/AIDS vláda pripravila 17 aktivít, z ktorých 16 bude prebiehať až do konca roku 2012. Tieto aktivity sú súčasťou Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009 - 2012, ktorý je v pripomienkovom konaní. Jedinou aktivitou, ktorá potrvá len do konca tohto roku, ...

BRATISLAVA 1. augusta (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - V boji proti HIV/AIDS vláda pripravila 17 aktivít, z ktorých 16 bude prebiehať až do konca roku 2012. Tieto aktivity sú súčasťou Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009 - 2012, ktorý je v pripomienkovom konaní. Jedinou aktivitou, ktorá potrvá len do konca tohto roku, je novelizácia odborného usmernenia na zabezpečenie prevencie HIV/AIDS. Inými sú kampane v masmédiách, regionálne programy, linky pomoci AIDS, tlačové materiály, edukačné programy, aktivity k Svetovému dňu boja proti AIDS, prevencia u obyvateľov rómskej národnosti, zdravotná výchova určená pre mužov majúcich sex s mužmi, zdravotná výchova zameraná na sociálnu a zdravotnú prevenciu sexuálne prenosných infekcií a HIV/AIDS u osôb poskytujúcich platené sexuálne služby a u injekčných užívateľov drog. Vláda sa chce zamerať aj na prevenciu HIV/AIDS u príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v zariadeniach väzenskej služby, vrátane zabezpečenia dostupnosti kondómov a poradenstva v zariadeniach väzenskej služby, zvyšovanie ochrany policajtov a hasičov pri zásahoch v miestach rizika HIV/AIDS, spoluprácu s UNAIDS a koordináciu činnosti Národnej komisie prevencie HIV/AIDS, ako aj program prevencie pre zdravotníkov zameraný na zamedzenie prenosu HIV/AIDS v zdravotníckych zariadeniach a obmedzenie stigmatizácie a diskriminácie ľudí žijúcich s HIV. Poslednými aktivitami sú podpora bezpečnejšej aplikácie drogy u osôb, ktoré si ich aplikujú injekčne, a školská preventívna kampaň Červené stužky. Materiál obsahuje aj iné aktivity na testovanie a liečbu chorých. Ide o laboratórnu diagnostiku HIV, zber epidemiologických údajov, štúdie v skupinách ľudí s rizikovým správaním sa, vyšetrovanie anti-HIV protilátok rizikovo sa správajúcich osôb, vyšetrovanie udaných kontaktov ľudí s HIV, vydávanie medzinárodného certifikátu o výsledku vyšetrenia anti-HIV občanom Slovenskej republiky pred cestou, sledovanie pohlavných ochorení, nízkoprahové testovanie na HIV protilátky a testovanie tehotných žien. Okrem liečby ľudí žijúcich s HIV, ľudí žijúcich s AIDS, vrátane sledovania matiek žijúcich s HIV a ich detí, sledovanie koinfekcií chce vláda zvýšiť počet pacientov s monitorovaním liečby, presadzovať dostupnú a bezplatnú liečbu, zaviesť postexpozičnú profylaxiu profesionálnej nákazy vírusom, po znásilnení, po použití ihly a po sexuálnom styku s osobou s HIV a chrániť ľudské práva u ľudí s Strategickým cieľom vytýčeným Valným zhromaždením Organizácie spojených národov zostáva do roku 2015 docieliť obrat v šírení pandémie AIDS vo svete. Tento náročný cieľ je potrebné dosiahnuť prostredníctvom národných programov. Prevencia HIV/AIDS v Slovenskej republike je zameraná najmä na prevenciu sexuálneho prenosu HIV, prevenciu prenosu HIV krvou, prevenciu vertikálneho prenosu infekcie HIV, ktorá sa týka tehotných žien, zabezpečenie adekvátnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a podporu akcií a aktivít smerujúcich ku zníženiu sociálnych a ekonomických dopadov infekcie HIV/AIDS na spoločnosť. Pandémia HIV/AIDS je ľudskou, sociálnou a ekonomickou katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov, spoločnosti a krajiny po celom svete. Sledovanie nákazy HIV/AIDS sa v Slovenskej republike zaviedla už v roku 1985. Výsledky sa sumarizujú a vyhodnocujú mesačne a kvartálne. Osobitne sa sledujú príslušníci ohrozených skupín a s vyššou možnou expozíciou k vírusu. Analyzujú sa výsledky skríningových vyšetrení darcov krvi, tkanív, orgánov a gravidných žien. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je na Slovensku prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Od roku 1985 ku 31. decembru 2008 bola infekcia HIV diagnostikovaná u 273 občanov Slovenskej republiky a u 51 sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z tohto počtu bolo 225 mužov a 48 žien. Väčšina infekcií HIV u nás bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najvyšší počet ľudí s HIV je vo väčších mestách. Najvyššia kumulatívna incidencia HIV je v Bratislavskom kraji, kde ku koncu roka 2008 dosiahla hodnotu 211,9 na milión obyvateľov. Za posledných osem rokov bol zaznamenaný každoročný nárast počtu potvrdených prípadov HIV. SR tak zatiaľ patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS a infekcia HIV/AIDS tu ešte nenadobudla alarmujúce rozmery. Správne nastavená antiretrovírusová liečba odďaľuje nástup klinických príznakov ochorenia AIDS. Ovplyvňuje vírusovú záťaž organizmu, a tým znižuje infekčnosť prameňa nákazy. V ekonomicky rozvinutých krajinách, ktoré si môžu dovoliť takúto liečbu aplikovať v širokom meradle, sa ukazujú štatisticky významné zmeny v poklese prípadov AIDS. I keď sa liečba HIV/AIDS výrazne zlepšila, súčasné liečebné možnosti sú i naďalej obmedzené. Liečbou sa vírus z tela neodstraňuje. Liečba je náročná na spoluprácu lekára s pacientom. Lieky a terapeutické postupy sa môžu meniť a preto je náročná aj z finančného hľadiska. Viaceré spôsoby liečby majú vedľajšie účinky a vzniká rezistencia vírusu na antiretrovírusové lieky. Na Slovensku je liečba ľudí žijúcich s HIV/AIDS zabezpečená na troch pracoviskách: v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V januári roku 1984 bolo zriadené Národné referenčné laboratórium pre HIV/AIDS. Zároveň so vznikom tohto pracoviska bol pri ministerstve zdravotníctva zriadený Poradný zbor hlavného hygienika, ktorého hlavnou úlohou bolo navrhovať a prijímať opatrenia zamerané na spomalenie šírenia infekcie HIV/AIDS v Slovenskej republike. Ministerstvo 15. októbra 1994 zriadilo Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS. SITA

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať