To sme my

Časopis pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím a ich priateľov.

Časopis pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím a ich priateľov.

Vydáva od 01.07.2008

Periodicita - štvrťročník


Kontakt

Heydukova 25
811 08 Bratislava

Tel: 02/6381 4968
Fax:02/6381 4968

Web: To sme my

Vydavateľ:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Švabinského 7, 851 01 Bratislava
IČO: 00 683 191
Telefón: 02/63 81 49 87