Národná transfúzna služba SR

Národná transfúzna služba SR bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii.

Národná transfúzna služba SR (ďalej NTS SR) bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii. Taktiež účelom zriadenia NTS SR bola a je, aj dosiahnutie a doriešenie odporúčaní, aby krv a jej zložky, bez ohľadu na ich plánované využitie, vykazovali v rámci krvného transfúzneho reťazca vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky porovnateľnú kvalitu a bezpečnosť, pričom prioritou pri odbere, spracovaní, distribúcií a využití krvi a krvných zložiek bude ochrana zdravia verejnosti a účinná prevencia prenosu infekčných chorôb.

Odberové hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Trnava 06:30 - 14:00 06:30 - 17:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00
Košice 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
Trenčín 06:30 - 14:00 06:30 - 17:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00
Nitra 06:30 - 14:00 06:30 - 17:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00
N. Zámky 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
Prešov 06:30 - 14:00 06:30 - 17:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00 06:30 - 14:00
Poprad 06:00 - 14:00 06:00 - 14:00 06:00 - 14:00 06:00 - 14:00 06:00 - 14:00
Martin 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
Žilina 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
B. Bystrica 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
Bratislava Ružinov 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
Bratislava Kramáre 07:00 - 14:00 07:00 - 17:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 07:00 - 14:00
Adresa
Tel. číslo
Trnava A. Žarnova 11, 917 17 Trnava Email: trnavants
ntssr.sk GPS: 48°22'04"S, 17°35'26"V
033/593 8743
Košice Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Email: kosicents
ntssr.sk GPS: 48°43'19"S, 21°14'14"V
055/640 4105
Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín Email: trencinnts
ntssr.sk GPS: 48°53'02"S, 18°01'44"V
032/652 1612
Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra Email: nitrants
ntssr.sk GPS: 48°18'03"S, 18°05'06"V
037/654 5517
N. Zámky Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky Email: novezamkynts
ntssr.sk GPS: 47°59'20"S, 18°09'10"V
035/691 2634
Prešov Hollého 14, 081 01 Prešov Email: presovnts
ntssr.sk GPS: 48°59'52"S, 21°15'14"V
051/701 1655
Poprad Banícka 803/28, 058 45 Poprad Email: popradnts
ntssr.sk GPS: 49°03'07"S, 20°18'14"V
052/712 5700
Martin Kollárova 2, 036 59 Martin Email: martinnts
ntssr.sk GPS: 49°03'27"S, 18°55'05"V
043/420 3284
Žilina Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina Email: zilinants
ntssr.sk GPS: 49°13'03"S, 18°44'54"V
041/511 0412
B. Bystrica Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica Email: banskabystricants
ntssr.sk GPS: 48°44'40"S, 19°06'58"V
048/413 4514
Bratislava Ružinov Ružinovská 6, 821 02 Bratislava Email: ruzinovnts
ntssr.sk GPS: 48°09'19"S, 17°09'06"V
02/5910 3060
Bratislava Kramáre Limbová 3, 833 14 Bratislava Email: kramarents
ntssr.sk GPS: 48°10'02"S, 17°05'28"V
02/5910 3026
Bratislava riaditeľstvo Limbová 3, 833 14 Bratislava 02/5910 3002
Posledná aktualizácia: 8.8.2011
- - - - - -

Web: Národná transfúzna služba SR