Štátne inštitúcie

Národná transfúzna služba SR

Slovenská nadácia srdca

Slovenská kardiologická spoločnosť

Národný ústav reumatických chorôb

Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Slovenský Červený kríž