Diabetik

Časopis pre diabetickú verejnosť, ktorý vychádza 6x ročne.

Časopis pre diabetickú verejnosť, ktorý vychádza 6x ročne.


Kontakt

Redakcia časopisu Diabetik
Ecopress a.s.
Seberíniho 1
820 07 Bratislava

Web: Diabetik

Redakcia:

Šéfredaktorka: Mgr. Janka Kumičíková
E-mail: kumicikova@sanomaslovakia.sk
Tel: 02/48 238 412