DIAŽIVOT život s cukrovkou

DIAŽIVOT život s cukrovkou je časopis o cukrovke pre verejnosť. Celoslovenský štvrťročník vydáva Združení na pomoc diabetikom.

DIAŽIVOT život s cukrovkou je časopis o cukrovke pre verejnosť. Celoslovenský štvrťročník vydáva Združení na pomoc diabetikom.

Vytáva od 29.09.2008


Kontakt

Vydavateľ:
Združenie na pomoc diabetikom
Prešovská 39, 821 08 Bratislava
IČO: 30 799 848
Telefón: 02/55 57 31 70
E-mail: zpd@centrum.sk