Druhý breh

Vydávanie časopisu Druhý Breh - fórum pre duševné zdravie, vytvára komunikačný priestor pre ľudí s dlhodobo zmeneným duševným zdravím, ich príbuzných, psychiatrov.

Vydávanie časopisu Druhý Breh - fórum pre duševné zdravie, vytvára komunikačný priestor pre ľudí s dlhodobo zmeneným duševným zdravím, ich príbuzných, psychiatrov.

Vydáva sa od: 01.07.2002.

Periodicita - štvrťročník


Kontakt

Vydavatel:
Otvorme dvere, otvorme srdcia, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 35 540 125
Telefón: 02/63 81 55 00
Fax: 02/55 64 72 47
E-mail: odosba@stonline.sk