Humanita

Celoslovenský mesačník určený pre zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov, ktorý vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje ho vlastnou distribúciou.

Celoslovenský mesačník určený pre zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov, ktorý vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje ho vlastnou distribúciou.

Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj podpredseda vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

Vydávané od 01.11.1992.


Kontakt

Web: Humanita

Vydavatel:
Slovenská humanitná rada, o.z.
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO: 17316014
Tel: 02/50 20 05 20, 02/50 20 05 14
E-mail: tlacove.shr@changenet.sk