Lekáreň a lieky

Časopis je určený širokej verejnosti. Zoznamuje čitateľov s oblasťami lekárenskej starostlivosti i s medicínskymi témami zrozumiteľnou a popisnou formou.

Časopis je určený širokej verejnosti. Zoznamuje čitateľov s oblasťami lekárenskej starostlivosti i s medicínskymi témami zrozumiteľnou a popisnou formou.

Periodicita - 4x ročne


Kontakt

Web: Lekáreň a lieky

Vydavateľ:
EDUKAFARM spol. s.r.o. - organizačná zložka
Trnavská cesta 82/A
821 01 Bratislava
Tel.: ( +421) 2 44 630 400
Fax: ( +421) 2 44 630 401
E-mail: edukafarm@edukafarm.sk

Distribúcia: zadarmo pre širokú verejnosť vďaka spolupráci distribučnej spoločnosti PHOENIX- zdrovotnícke zásobovanie a.s. a lekární.