Classic Gray Shampoo - Nebezpečný výrobok

26.8.2009 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Portugalsku.

2. názov: Classic Gray Shampoo,
značka: American Crew
krajina pôvodu: USA
dovozca: Artur Puig, Colomer BPP S.L., WTC Tirso de Molina, 40, 08940 Barcelona - Spain
výrobná šarža: XF851, F811E
popis: viď obrázok, pánsky šampón na šedivé vlasy, objem 250 ml

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/26-08-2009/Classic-Gray-Shampoo.jpg)
### V zozname zložiek výrobku sa nachádza látka Basic Blue 7, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1328) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
### Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.