Ejakulácia

Ejakulácia znamená výron semena, teda odborne ejakulátu. Dochádza k nej na konci pohlavného styku, pri vyvrcholení - orgazme.

„Mám veľmi rýchlu erekciu. Len čo styk začnem, už aj končím. Viete mi pomôcť?“ Takto znejú otázky mnohých našich pacientov. V skutočnosti však majú problém s „rýchlou“, správnejšie, predčasnou ejakuláciou. Pojmy erekcia a ejakulácia si totiž veľa slovenských mužov veľmi bezpečne mýli.

Ejakulácia znamená výron semena, teda odborne ejakulátu. Dochádza k nej na konci pohlavného styku, pri vyvrcholení - orgazme. Normálna ejakulácia je nevyhnutným predpokladom na to, aby muž mohol svoju partnerku oplodniť. Základnou súčasťou ejakulátu sú totiž spermie a to v miliónových množstvách. Ejakulát okrem toho obsahuje aj výlučky prídavných pohlavných žliaz, ako sú nadsemenníky, semenné mechúriky a prostata. Tieto výlučky sú pre plodnosť muža veľmi dôležité, pretože bez nich by spermie nemuseli byť schopné oplodniť vajíčko. Normálny objem ejakulátu je 2-8 mililitrov. Ak je objem menší, môže to svedčiť pre poruchu v činnosti niektorej z žliaz, alebo pre uzavretie jej vývodu.

Ejakulácia je nervovo riadený dej, ktorý nastáva v okamihu, keď je sexuálne vzrušenie muža najväčšie. Centrum pre ejakuláciu sa nachádza v mozgu a z neho sa nervovými vláknami dostáva impulz až ku svalom semenovodu a panvového dna, ktoré svojimi sťahmi vypudia jednotlivé časti ejakulátu z pohlavných žliaz do močovej rúry, kde sa zmiešajú. Súčasne sa musí uzavrieť vstup do močového mechúra, aby sa ejakulát mohol dostať z močovej rúry von a nesmeroval dnu, do močového mechúra. O sile sťahu svalov, ktoré sa na ejakulácii podieľajú svedčí aj to, že ejakulát z močovej rúry nevytečie, ale doslova vystrekne. Po ejakulácii nastáva automatický útlm schopnosti muža dosiahnuť stoporenie – erekciu. Tento útlm trvá u každého muža rôzne dlhý čas, preto sú niektorí muži schopní znova sa milovať už o niekoľko minút, iní zase až o niekoľko hodín.

U väčšiny mužov ejakulácia funguje bez problémov. Sú však muži, ktorí svoju ejakuláciu nedokážu dobre ovládať a k ejakulácii u nich dochádza buď príliš rýchlo, alebo naopak musia vyvinúť veľké úsilie na to, aby ejakuláciu dosiahli a niekedy k nej nedôjde vôbec. Predčasná ejakulácia patrí medzi najčastejšie sexuálne poruchy. Hovoríme o nej vtedy, keď ejakulácii dôjde ešte pred začiatkom pohlavného styku, alebo do 1 minúty od jeho začiatku. V širšom zmysle môžeme ako o predčasnej hovoriť o každej ejakulácii, ktorá nastane skôr, ako si to muž želá. Predčasná ejakulácia je veľmi častá u mladých mužov na začiatku pohlavného života. Dôvodom je ich veľmi veľká vzrušivosť a nepravidelnosť, alebo menšia frekvencia pohlavného styku. Postupne, získavaním skúseností a pravidelnejším pohlavným životom tento problém u väčšiny mužov ustúpi. U niektorých však predčasná ejakulácia pretrváva celý život, ba niekedy sa môže objaviť aj v priebehu pohlavného života. Na príčine môže byť krátka uzdička – pruh kože na spodnej strane žaluďa, ktorý spája žaluďs predkožkou. Uzdička je totiž najdráždivejším miestom na penise. Jej skrátenie sa prejavuje miernym ohnutím žaluďa smerom dole pri erekcii. Predčasná ejakulácia môže vzniknúť aj pri zápale predkožky, alebo kože žaluďa, ktorý sa prejaví ich začervenaním a pocitmi pálenia.

Väčšinou však ide o vrodenú, alebo získanú zvýšenú citlivosť centra pre ejakuláciu v mozgu na sexuálne dráždenie. Od príčiny predčasnej ejakulácie sa odvíja aj jej liečba. Krátku uzdičku vieme odstrániť jej preťatím v lokálnom znecitlivení na väčšine urologických ambulancií, alebo oddelení. Je to nebolestivý zákrok, ktorý trvá cca 20 minút. Pri zápale odporúčame protizápalové krémy, alebo masti, ktoré sa nanášajú priamo na kožu žaluďa. Aj na zvýšenú sexuálnu dráždivosť už máme lieky. Sú to tabletky zo skupiny antidepresív, u ktorých sa využíva ich tlmivý vplyv na centrum ejakulácie. Liečba trvá väčšinou 3 mesiace, efekt sa prejaví po 14 dňoch liečby a v ideálnom prípade je trvalý. Ak ani preťatie uzdičky, alebo tabletky ejakuláciu neoddialia, poslednou možnosťou je použitie lokálne znecitlivejúcich sprejov alebo mastí, ktoré povrch žaluďa znecitlivia a tým oddialia ejakuláciu.

Oneskorená, alebo chýbajúca ejakulácia je väčšinou ťažším terapeutickým orieškom ako predčasná ejakulácia. Vzniká väčšinou u mužov, ktorí sa liečia na cukrovku, po úrazoch miechy, alebo po urologických a brušných operáciach. Jej príčinou je poškodenie nervov sprostredkujúcich sťah príslušných svalov. Variantom chýbajúcej ejakulácie je tzv. retrográdna ejakulácia – stav, keď sa pre nedostatočné uzavretie vstupu do močového mechúra ejakulát namiesto von z močovej rúry dostáva do močového mechúra. Niekedy sa nám podarí tieto poruchy ovplyvniť liekmi ovplyvňujúcimi nervový systém, väčšinou je však stav nemenný a ak chceme dosiahnuť u partnerky tehotenstvo, musíme spermie získať iným spôsobom, najčastejšie operačne a na oplodnenie použiť niektorú z metód umelého oplodnenia.

Pacient

40-ročný Adam mal od začiatku pohlavného života predčasnú ejakuláciu. K ejakulácii dochádzalo do 1 minúty od začiatku pohlavného styku. Ďalšia erekcia bola väčšinou možná až o hodinku a preto na to, aby aj manželka niečo zo sexuálneho života mala, používal na jej uspokojenie iné spôsoby dráždenia. Manželka však tento spôsob sexu veľmi nevyhovoval a iba zriedkakedy dosiahla vyvrcholenie. Tento stav trval asi 10 rokov a až potom sa Adam na základe informácie v médiách o tom, že predčasná ejakulácia sa dá liečiť, odhodlal vybrať za sexuológom. Po vyšetrení 3 mesiace užíval lieky, ktoré mu pomohli ejakuláciu oddialiť o asi 7 minút. To úplne stačilo na to, aby aj manželka bola s ich sexuálnym životom spokojná.