Mužská antikoncepcia

Antikoncepcia znamená použitie akejkoľvek metódy zabraňujúcej počatiu. Najúčinnejšou metódou je samozrejme nemať pohlavný styk. V reálnom živote však vieme, že úplnú sexuálnu abstinenciu akceptuje iba malé percento párov.

Antikoncepcia znamená použitie akejkoľvek metódy zabraňujúcej počatiu. Najúčinnejšou metódou je samozrejme nemať pohlavný styk. V reálnom živote však vieme, že úplnú sexuálnu abstinenciu akceptuje iba malé percento párov. Preto bolo vyvinutých niekoľko metód, ktoré sexuálny život partnerom nezakazujú, ale minimalizujú možnosť počať dieťa. Väčšina týchto metód je však určená ženám. Či už ide o hormonálne tabletky, alebo telieska, ktoré sa zavádzajú do maternice, alebo do pošvy, prípadne sa sledujú plodné, alebo neplodné dni súvisiace s menštruačným cyklom.

Metód, ktoré sú určené pre mužov a ktorými muži priamo môžu ovplyvňovať svoju plodnosť je bohužiaľ iba niekoľko. Pritom požiadavku, aby sa aj muži aktívne podieľali na plánovaní rodičovstva akceptujú rovnako ženy aj muži.

Požiadavky na mužskú antikoncepciu sú pomerne vysoké. Malo by sa jednať o metódu rovnako efektívnu ako u žien, s minimom vedľajších účinkov, hlavne na erekciu a libido, plne reverzibilinú, teda s možnosťou návratu ku plnej plodnosti po vysadení antikoncepcie, akceptovateľnú pre oboch partnerov, s rýchlym nástupom účinku, lacnú a dobre dostupnú.

Chýba predovšetkým hormonálna antikoncepcia, či už tabletková, náplasťová, alebo v inej forme. Hormonálne lieky, ktoré by spoľahlivo a takmer stopercentne zabraňovali tvorbe spermií zatiaľ vyvinuté neboli. Pokusov bolo veľa a aj v súčasnosti prebieha výskum a vývoj liekov, ktoré tvorbu spermiíí redukujú.

Najúčinnejšou sa ukazuje kombinácia testosterónu - mužského pohlavného hormónu s hormónom zvaným gestagén. Kombinácia oboch hormónov blokuje v semenníkoch tvorbu spermií. Zabránenie tvorby spermií je však 100% iba u ázijských mužov. Muži bielej rasy, teda väčšina obyvateľov Európy a Ameriky reagujú na tieto lieky iba v 70%. Je to spôsobené genetickými rozdielmi, ktoré sa medzi rasami vyskytujú. 70% účinnosť je však nedostatočná, pretože na oplodnenie vajíčka stačí aj jedna jediná spermia. Z tohto dôvodu sa zatiaľ hormonálna antikoncepcia u mužov nepoužíva.

Muži si teda v súčasnosti môžu vybrať iba z metód, ktoré sú buď síce účinné, ale nevratné, alebo sa ich užívanie môže kedykoľvek použiť, ale ich účinnosť je obmedzená.

Do prvej skupiny antikoncepcie zaraďujeme mužskú sterilizáciu. Ide o metódu, pri ktorej sa chirurgicky prerušia semenovody, ktoré vedú spermie zo semenníkov do močovej rúry. Po ich prerušení muž pri orgazme dosiahne ejakuláciu ako predtým, ale v semene chýbajú spermie. Spermie v ejakuláte totiž tvoria iba asi 10% objemu.

Ostatná časť ejakulátu pochádza z prostaty a iných mužských pohlavných žliaz, ktoré nie sú sterilzáciou ovplyvnené. Sterilizácia je ambulantným výkonom, ktorý sa robí v lokálnom znecitlivení, väčšinou z dvoch malých, asi 1 cm rezov na oboch stranách mieška. Výkon nie je hradený poisťovňou a keďže ide o definitívne zbavenie muža schopnosti prirodzenou cestou oplodniť partnerku, odporúča sa u mužov, ktorí žijú v stabilnom zväzku a majú najmenej dve, optimálne 3 a viac detí.

Muž musí podať písomnú žiadosť zariadeniu, kde sa sterilizácia vykoná a minimálne mesiac pred zákrokom podpísať informovaný súhlas s výkonom. Slovensko patrí ku krajinám, kde sa mužská sterilizácia vykonáva pomerne zriedkavo. V krajinách, ako je Anglicko, alebo USA je počet výkonov na 1 milión obyvateľov minimálne 100x vyšší, ako u nás.

Medzi metódy, ktoré sa používajú bežne, ale ich spoľahlivosť nie je vysoká zaraďujeme prerušovaný pohlavný styk a používanie kondómu.

Kondóm, alebo prezervatív je metódou antikoncepcie, ktorej účinnosť závisí od spôsobu používania. Ak sa prezervatív používa jednorázovo, pri každom pohlavnom styku a ak sa nepoužíva po odporúčanej lehote spotreby je jeho účinnosť skoro 100%. Na prezervatíve nemá zmysel šetriť, preto je lepšie použiť síce drahší, ale kvalitnejší prezervatív, radšej klasickej, ako menšej hrúbky.

Účinnosť prezervatívu možno zvýšiť a predísť tak neželanému tehotenstvu po prípadnom prasknutí prezervatívu požitím buď prezervatívu s obsahom spermie zabíjajúcich, tzv. spermicídnych látok, alebo lubrikačného gélu s obsahom spermicídnych látok. Spôsob nasadenia prezervatívu je dobré si nacvičiť ešte pred pohlavným stykom, lebo nesprávne nasadenie môže spôsobiť, že sa prezervatív počas styku z penisu zvlečie a stane sa neúčinným. Obal prezervatívu nikdy neotvárame ostrým predmetom, lebo by sme ho mohli prederaviť. Podobne musíme dávať pozor na ostré nechty, prstene, prípadne piercing.

Nevýhodou prezervatívu je nutnosť prerušiť milostný akt v momente, keď si potrebujeme prezervatív nasadiť a menšia citlivosť, kontakt medzi pošvou a penisom počas styku. U niektorých žien sa môže vyskytovať alergia na latex, z ktorého je prezervatív väčšinou vyrobený. V takom prípade je potrebné si zabezpečiť síce drahší, ale nealergizujúci nelatexový prezervatív vyrobený väčšinou z polyuretánu.

Výhodou prezervatívu je schopnosť ochrany pred pohlavne prenosnými chorobami. Tým, že prezervatív spoľahlivo chráni pred všetkými v súčasnosti známymi pohlavnými ochoreniami, poskytuje dvojakú ochranu - pred otehotnením a pred pohlavnými chorobami.

Poslednou možnosťou antikoncepcie, ktorá je najčastejšie používaná, ale najmenej spoľahlivá je prerušovaný pohlavný styk. Pri tejto metóde musí muž prerušiť pohlavný styk tesne pred ejakuláciou tak, aby sa semeno nedostalo do pošvy partnerky. Táto metóda je akceptovaná iba u stabilných párov, ktoré počítajú s možnosťou, že muž nestihne vytiahnuť penis z pošvy dostatočne včas a nevadí im prípadné tehotenstvo. Hlavným rizikom tejto metódy je totiž práve riziko, že časť ejakulátu sa do pošvy môže dostať.

Hlavne mladí muži majú totiž sklony ku rýchlej, predčasnej ejakulácii, niekedy aj do niekoľkých sekúnd po vložení penisu do pošvy. Ďalším rizikom je výron sekrétu prostaty, ktorý sa pri sexuálnom vzrušení môže vylúčiť do močovej rúry muža a tým aj do pošvy jeho partnerky, a môže obsahovať spermie ešte z predchádzajúcej ejakulácie.

Prerušovaný pohlavný styk sa teda ako metóda antikoncepcie zo sexuologického hľadiska neodporúča a môžeme ho akceptovať iba v prípade kombinácie s inými metódami, ako napríklad s použitím prezervatívu, aby sme ešte minimalizovali riziko otehotnenia pri prípadnom prasknutí prezervatívu.

Mužská antikoncepcia v súčasnosti ešte nedosahuje parametre, ktoré od nej odborníci aj široká verejnosť očakávajú. Pár, ktorý chce počatie potomka plánovať sa teda väčšinou rozhodne pre užívanie ženskej hormonálnej antikoncepcie. Pri náhodných, alebo krátkodobých vzťahoch sa v každom prípade odporúča použiť prezervatív a to či pri klasickom alebo inom, napríklad orálnom styku. Zábrana prenosu pohlavne prenosných ochorení v akom prípade predstavuje druhý vážny dôvod na použitie kondómu.

Ostáva iba dúfať, že sa vedcom podarí v krátkom čase vyvinúť mužskú hormonálnu antikoncepciu, ktorá by pri vysokej účinnosti mala iba minimum vedľajších účinkov a muži by sa tak mohli rovnoprávne so svojimi partnerkami podieľať na plánovaní spoločnej budúcnosti.