Sarcodes creme anti-rugas iluminador triplo V - Nebezpečný výrobok

15.12.2009 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Portugalsku, v Litve a v Nemecku.

5.12.2009 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Portugalsku, v Litve a v Nemecku.

Názov: SARCODES CREME ANTI-RUGAS ILUMINADOR TRIPLO V with „Aconitum, Stramonium and Black Widow“ – Sarcodes Triple V rozsvetľujúci krém proti vráskam
Značka: UTSUKUSY
Krajina pôvodu: Španielsko
Výrobná šarža: všetky šarže obsahujúce látky „Aconitum napellus (prilbica modrá) a Datura stramonium (Durman obyčajný)“
Popis: krém proti vráskam 50 ml, Látky Aconitum napellus a Datura stramonium nie sú uvedené v zozname zložiek, ale sú uvedené na etikete výrobku, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-12-2009/Sarcodes-creme-anti-rugas-iluminador-triplo-V-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-12-2009/Sarcodes-creme-anti-rugas-iluminador-triplo-V-2.jpg)
**Výrobok obsahuje látky „Aconitum napellus (prilbica modrá) a Datura stramonium (Durman obyčajný)“, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položky č. 11, 301) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.** **Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.**
Najčítanejšie články