Sarcodes creme hidrante regenerante - Nebezpečný výrobok

15.12.2009 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Portugalsku, v Litve a v Nemecku.

5.12.2009 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Portugalsku, v Litve a v Nemecku.

Názov: SARCODES CREME HIDRANTE REGENERANTE with „Curare, Cannabis and Strafish“ – Sarcodes regeneračný zvlhčujúci krém s „Curare, Cannabis a Starfish
Značka: UTSUKUSY
Krajina pôvodu: Španielsko
Výrobná šarža: všetky šarže obsahujúce látky „Curare a Cannabis sativa“
Popis: 50 ml, Látky kurare a konope nie sú uvedené v zozname zložiek, ale sú uvedené na etikete výrobku, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-12-2009/Sarcodes-creme-hidrante-regenerante-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-12-2009/Sarcodes-creme-hidrante-regenerante-2.jpg)
**Výrobok obsahuje látku „Curare“, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 109) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.** **Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.**