UV Gel Sensitive Nail Scout - Nebezpečný výrobok

5.3.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

5.3.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

Názov: UV Gel Sensitive Nail Scout
Značka: Nailscoutv
Krajina pôvodu: Nemecko
Výrobná šarža: No 09.2009
Popis: 5 ml téglik, gél na modelovanie nechtov, viď obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-03-2010/UV-Gel-Sensitive-Nail-Scout.jpg)
**Výrobok môže spôsobiť poškodenie zdravia (podráždenie inhaláciou/ v styku s pokožkou a nebezpečenstvo pri vniknutí do očí). Vo výrobku sa nachádza kyselina akrylová bez uvedenia požadovaného návodu na použitie a bez upozornenia, ktoré je potrebné dodržať pri požívaní kozmetického výrobku. Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobkov z trhu pokiaľ nebude dostupné hodnotenie bezpečnosti a výrobok nebude správne označený.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**