Active Mask A, Active Mask B, Colour Melange - Nebezpečný výrobok

5.3.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

5.3.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

Názov: Active Mask A, Active Mask B, Colour Melange N˚4.35 - Brown
Značka: Hantesis
Krajina pôvodu: Taliansko
Šarža: všetky
Popis: Active Mask A a Active Mask B – aktivačné masky pre trvalé a dočasné farby s pro-vitaminom B5, objem: 500 ml, Colour Melange N˚4.35 - Brown želatínová farba bez amoniaku, objem: krabička 3 ks/60ml, viď. obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-03-2010/Active-Mask-A,-Active-Mask-B,-Colour-Melange-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-03-2010/Active-Mask-A,-Active-Mask-B,-Colour-Melange-2.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-03-2010/Active-Mask-A,-Active-Mask-B,-Colour-Melange-3.jpg)
**V zozname zložiek sa nachádzajú látky „Basic Red 22“ (u Active Mask A a Active Mask B) a „HC Yellow N˚5“ (vo výrobku Colour Melange N ˚4.35 – Brown), čo je v rozpore s s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1292, 1285) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**