Predvolebné zdravotnícke programy

Až 115 opatrení zo všetkých volebných programov ôsmich politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa po voľbách do parlamentu, hodnotilo v prieskume INEKA spolu 23 odborníkov. Urobili tak bez nároku na honorár. Sledovali prínos opatrení, ich možnú realizovateľnosť, kvalitu či dôležitosť, pri hodnotení jednotlivých pritom ...

Až 115 opatrení zo všetkých volebných programov ôsmich politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa po voľbách do parlamentu, hodnotilo v prieskume INEKA spolu 23 odborníkov. Urobili tak bez nároku na honorár. Sledovali prínos opatrení, ich možnú realizovateľnosť, kvalitu či dôležitosť, pri hodnotení jednotlivých pritom nepoznali ich príslušnosť k politickej strane.

Plusy

Medzi najzvučnejšie pozitíva patria návrhy SaS a SDKÚ-DS na definíciu základného balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Tiež navrhované individuálne zdravotné poistenie by znamenalo pomocný krok k finančnej stabilite slovenského zdravotníctva. Odborníci pozitívne zhodnotili platby za diagnózy pri financovaní nemocníc a spravodlivé ohodnotenie zdravotníckych výkonov. Medzi jednoznačné pozitíva podľa hodnotiteľov patrí ďalej zavádzanie štandardov v diagnostike a liečbe a meranie kvality a akreditácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ku kľúčovým patrí aj zverejňovanie rebríčkov kvality poskytovateľov na podporu transparentnosti a informovanosti pacientov o liečbe. Navrhovaná je tiež informovanosť pacientov o cene poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Mínusy

Výrazne kritizované boli zámery ĽS-HZDS a Smeru-SD naďalej zabezpečovať silný zásah štátu do zdravotníctva a prehlbovať tak výsadné postavenie štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na úrok neštátnych. Kritizovali tiež zrušenie možnosti využívať poplatky za prednostné ošetrenie či zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov a dospelých nad 70. Ostrej kritike bola tiež vystavená neefektívna dostavba bratislavskej, roky chátrajúcej nemocnice Rázsochy.

Osem politických strán zoradených podľa prospešnosti volebných zdravotníckych programov:

[-5;+5]SDKÚ-DS2,5KDH1,9SAS1,7SMK1,5MOST-HÍD1,5SNS1,3SMER-SD1,1 ĽS-HZDS0,4
Zdroj: INEKO

Päť najprínosnejších opatrení volebných programov 2010-zdravotníctvo

SaS, SDKÚ-DS: zadefinovať základný balík zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia
ĽS-HZDS, KDH, Most-Híd, SNS, SDKÚ-DS: zaviesť spravodlivejšie ohodnotenie rovnakých zdravotníckych výkonov a platby za diagnózy pri financovaní nemocníc (DRG-systém)
SDKÚ-DS, KDH a čiastočne aj Smer-SD: zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality a akreditácie poskytovateľov
KDH, SDKÚ-DS, Smer-SD: zavádzanie štandardných diagnostických a liečebných postupov
SaS: štát nesmie povoliť neštandardné ochranné opatrenia pre ústavné zdravotnícke zariadenia
Zdroj: INEKO

Päť najškodlivejších opatrení volebných programov 2010 - zdravotníctvo

ĽS-HZDS: budeme presadzovať, aby záchranná zdravotná služba, poskytovanie laboratórnych vyšetrení a vyšetrenia pomocou zložitej zdravotníckej techniky boli začlenené najmä do zdravotníckych zariadení, ktorých zriaďovateľom je štát alebo obec
ĽS-HZDS: zrušíme čiastočnú úhradu za lieky u detí do 6 rokov a dospelých nad 70 rokov veku
ĽS-HZDS: prehodnotíme poplatky za prednostné ošetrenie u lekárov tak, aby sa uskutočňovalo v čase po ordinačných hodinách
Smer-SD: podporíme dostavbu moderného celoslovenského medicínskeho komplexu Rázsochy v Bratislave
Smer-SD: zachováme sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti pod kontrolou štátu
Zdroj: INEKO

O metodike hodnotenia, hodnotiacich odborníkoch a kompletnom rebríčku hodnotených opatrení spolu s komentármi odborníkov na: http://www.i-health.sk/sk/zdravotnictvo/volby2010/volby2010.html