Keď sa chystáte na operáciu

Hlavné slovo pri určovaní, či je potrebná hospitalizácia a či ihneď alebo znesie odklad, má ošetrujúci lekár. Keď určí pacientovi diagnózu, rozhodne zároveň, či ide o akútny stav alebo o plánovaný zákrok. Hospitalizáciu bezodkladne nariaďuje vtedy, keď ide o ohrozenie života pacienta, ...

Hlavné slovo pri určovaní, či je potrebná hospitalizácia a či ihneď alebo znesie odklad, má ošetrujúci lekár. Keď určí pacientovi diagnózu, rozhodne zároveň, či ide o akútny stav alebo o plánovaný zákrok. Hospitalizáciu bezodkladne nariaďuje vtedy, keď ide o ohrozenie života pacienta, teda jeho stav je akútny. Toto rozhodnutie rešpektujú aj zdravotné poisťovne a hospitalizáciu podľa platných zákonov uhradia.

Ak je pacient plánovaný, bežne sa stáva, že na hospitalizáciu istý čas čaká. Čakacie doby však nie sú len slovenskou realitou, sú bežné aj v zahraničí. Ak sa však počas čakania zdravotný stav zhorší, pacient ide do nemocnice okamžite. Rozhodujúci je v tomto prípade opäť ošetrujúci lekár, ktorý takéto zhoršenie skonštatuje a diagnostikuje.

Prečo sa čaká?

Dôvodov je hneď niekoľko. Dĺžku čakacej doby ovplyvňuje kapacita zariadenia, počet čakajúcich pacientov, materiálno technické vybavenie zariadenia, kvalita a organizácia práce v nemocnici, počet personálu alebo aj prípadná neochota pacienta cestovať do vzdialenejšej nemocnice.

Závisí, kde ste poistení

„Plánovaná zdravotná starostlivosť sa realizuje priebežne, teda v termíne do troch mesiacov. Z toho dôvodu nebolo doteraz potrebné manažovať jednotlivé hospitalizácie,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Union Judita Smatanová. Poistenci Unionu majú možnosť požiadať o iný termín operácie, v prípade, že im daný nevyhovuje. Musia kontaktovať poisťovňu, ktorá im pomôže dohodnúť s nemocnicou iný termín.

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera má zase špeciálny systém na manažovanie plánovaných hospitalizácií. Princíp spočíva v tom, že po výbere nemocnice pacientom nemocnica nahlási zdravotnej poisťovni tohto pacienta. Zdravotná poisťovňa ho zaeviduje a pridelí mu číslo. Je to nevyhnutné na to, aby sa čakalo transparentne a aby sa pacienti nepredbiehali. „Dohliadame na to, aby boli pacienti hospitalizovaní podľa toho, kedy boli na zákrok nahlásení nemocnicou,“ vysvetľuje hovorkyňa Dôvery Zuzana Horníková. Potvrdzuje, že v prípade, ak je možné zabezpečiť pacientovi hospitalizáciu skôr v inom zariadení a pacient s tým súhlasí, zdravotná poisťovňa tak urobí. Odporúča pacientom, ktorých čaká plánovaná hospitalizácia, aby si jej termín vždy overili aj v zdravotnej poisťovni. Môže sa totiž stať, že nemocnica presný termín neoznámi pacientovi správne, s čím sú spojené zbytočné komplikácie.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni systém manažovania hospitalizácií neexistuje. „O termíne operácie informuje pacienta ošetrujúci lekár,“ vyjadrila sa hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Všeobecne platí

Bez ohľadu na príslušnosť k zdravotnej poisťovni platí od 1. januára 2010 nová povinnosť pre všetkých pacientov čakajúcich na plánovaný zákrok. A to, pokiaľ nemôžu nastúpiť na dohodnutý termín operácie, sú povinní oznámiť to nemocnici. Ak tak neurobia, zdravotná poisťovňa ich k tomu vyzve, pretože nemocnica poisťovňu informuje o porušení termínu pacientom. Po výzve je pacient povinný písomne oznámiť dôvody, pre ktoré zákrok nepodstúpil. Všeobecne akceptovateľné sú len tri dôvody, kedy je možné plánovanú hospitalizáciu odložiť. Sú to potrebné ďalšie vyšetrenia alebo prípad, ak vznikla súbežná choroba, ktorú je nutné liečiť prednostne. Tretím dôvodom je, ak pacientovi zomrela blízka osoba.

Ak si pacient nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, je automaticky vyradený z čakacej listiny. Celý proces na získanie termínu ho čaká odznova.