Cleansing milk - čistiace mlieko - Nebezpečný výrobok

23.8.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

23.8.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

Názov: Cleansing milk - čistiace mlieko,
Značka: Pré-Natal,
Výrobná dávka: 1980 a 20693,
Krajina pôvodu: Taliansko,
Popis: 250 ml oranžová fľaša s oranžovým a zeleným uzáverom. Na obale sa uvádzajú nasledovné informácie v rôznych jazykoch (v anglickom jazyku – Prénatal´s Nourishing Cleansing Milk has been specifically developed for the delicate skin of babies. It is used without water and is perfect also for baby´s personal hygiene at every change of nappy. Microbiologically and dermatologically tested. Without animal derivates. Active ingredients: wheat proteins, glycerine extract“.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/23-08-2010/Cleansing-milk---čistiace-mlieko---Nebezpečný-výrobok.jpg)
**V uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas Aeruginosa, ktorý môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**