G&, G Dynamiclair Lightening Beauty Creme - Nebezpečný výrobok

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

Názov: G&, G Dynamiclair Lightening Beauty Creme – krém na zosvetlenie pokožky,
Značka: G&, G Dynamiclair,
Krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny,
Výrobná dávka: 081015, EXP 14/04/11, čiarový kód: EAN 752301002039,
Popis: voňavý krém, 300 g, biely plastový téglik, s červeným otočným vrchnákom.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/06-09-2010/Gamp-G-Dynamiclair-Lightening-Beauty-Creme.jpg)
**Vo výrobku bol zistený glucocorticoid clobetasol propionate, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**