Nail Polish BT color 118 - Black - Nebezpečný výrobok

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

Názov: Nail Polish BT (Beauty Treats) color 118 - Black – lak na nechty,
Značka: Beauty Treats,
Krajina pôvodu: USA,
Vvýrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: EAN 676768221188,
Popis: 56 fl.oz., čierny lak na nechty s čiernym vrchnákom (viď. obrázok).

[[
](mages/article/NEBEZPENE_VYROBKY/06-09-2010/Nail-Polish-BT-color-118---Black.jpg)
**Vo výrobku bol zistený Benzyl butyl phthalate (BBP), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1152) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Ftaláty sú toxické látky obzvlášť pre deti. Majú negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**