Súťaž o balíčky Coldrex proti bolesti v krku - vyhodnotenie

V súťaži o balíčky Coldrex proti bolesti v krku sa zúčastnilo 171 súťažiacich, z ktorých 150 odpovedalo správne na súťažnú otázku. Z týchto sme vyžrebovali piatich šťastlivcov, ktorí obdržia balíček proti bolesti v krku od spoločnosti Coldrex.

V súťaži o balíčky Coldrex proti bolesti v krku sa zúčastnilo 171 súťažiacich, z ktorých 150 odpovedalo správne na súťažnú otázku. Z týchto sme vyžrebovali piatich šťastlivcov, ktorí obdržia balíček proti bolesti v krku od spoločnosti Coldrex.

Vyžrebovaní boli:

  • Mária Svoreňová - Zvolen
  • Silvia Urbanová - Martin
  • Martin Kopál - Chtelnica
  • Martin Mikláš - Bratislava
  • Ivana Hudiková - Pavlovce nad Uhom

Výhercom srdečne gratulujeme!

Výhercovia boli upovedomení aj prostredníctvom e-mailu. Ceny budú odoslané najneskôr do 24.9.2010.


Organizátorom, vyhlasovateľom a technickým zabezpečovateľom súťaže je portál zdravie.sk (spoločnosť Sanding s.r.o.).

Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.