Súťaž s Hartmann Rico o tlakomer Tensoval® duo control - vyhodnotenie

V súťaži o tlakomery Tensoval® duo control sa zúčastnilo 278 súťažiacich, z ktorých 267 odpovedalo správne na súťažnú otázku. Z týchto sme vyžrebovali dvoch šťastlivcov, ktorí obdržia tlakomer Tensoval® duo control od Hartmann Rico.

V súťaži o tlakomery Tensoval® duo control sa zúčastnilo 278 súťažiacich, z ktorých 267 odpovedalo správne na súťažnú otázku. Z týchto sme vyžrebovali dvoch šťastlivcov, ktorí obdržia tlakomer Tensoval® duo control od Hartmann Rico.

Vyžrebovaní boli:

  • Marcela Durechová - Dubodiel
  • Marta Hanusová - Nitrianske Rudno

Výhercom srdečne gratulujeme!

Výhercovia boli upovedomení aj prostredníctvom e-mailu. Ceny budú odoslané najneskôr do 12.11.2011.


Organizátorom, vyhlasovateľom a technickým zabezpečovateľom súťaže je portál zdravie.sk (spoločnosť Sanding s.r.o.).

Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.