Acai Professional Smoothing Solution - Nebezpečný výrobok

15.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku, v Portugalsku a v Českej republike.

15.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku, v Portugalsku a v Českej republike.

Názov: Acai Professional Smoothing Solution
Značka: Brazilian Blowout
Krajina pôvodu: USA
Dovozca: Xpert Professional Haircare, Unit Z, M7 Business Park, Naas, Co. Kildare , contact person: David Donnellan
Výrobná dávka: neuvedené
Popis: 1l, hnedá plastová fľaša s bielym vrchnákom, s bielym a hnedým popisom a kvetom medenej farby na prednej strane obalu, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/15-11-2010/Acai-Professional-Smoothing-Solution-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/15-11-2010/Acai-Professional-Smoothing-Solution-2.jpg)
**Vo výrobkoch bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Chýba tiež varovné označenie „obsahuje formaldehyd“.

Ďalej v zozname zložiek sú uvedené konzervačné látky 1,2-dibróm-2,4-dikyano-bután (MDBG – methyldibromo glutaronitrile) a 2-Phenoxyethanol, čo je v rozpore s prílohou č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, látky boli vypustené zo zoznamu konzervačných látok Smernicou Komisie 2007/17/ES) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**