Dental Whitening System – bieliaci systém na zuby - Nebezpečný výrobok

24.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

24.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

Názov: Dental Whitening System – bieliaci systém na zuby
Značka: Smilebryte
Krajina pôvodu: USA
Výrobná dávka: neuvedené
Dovozca: Mr Daniel Melehi 123 parts ltd 112 Lewis Gardens Hackney London N 16 5PJ, UK.
Popis: striekačka s čírim gélom v plastovom vrecku, viď. obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dental-Whitening-System-–-bieliaci-systém-na-zuby-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dental-Whitening-System-–-bieliaci-systém-na-zuby-2.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dental-Whitening-System-–-bieliaci-systém-na-zuby-3.jpg)
**V gély na bielenie zubov bola prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka. Táto látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Na výrobku tiež chýbajú varovné upozornenia, ktoré je potrebné uvádzať v spojitosti s touto látkou.** **Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.**