Očný krém – Premier by dead Sea Premier - Nebezpečný výrobok

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

Názov: Očný krém – Premier by dead Sea Premier
Značka: Premier
Krajina pôvodu: Izrael
Výrobná dávka: A12E podľa faktúry
Popis: 35 ml očný krém v sklenom tégliku so zlatým vrchnákom, zabalený v kartónovej škatuľke s popisom „all skin types“, „hypoalergenic“ a „SPF 17“, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/17-01-2011/Očný-krém-–-Premier-by-dead-Sea-Premier.jpg)
**Vo výrobku bolo prekročené povolené množstvo mikroorganizmov (napr. Enterobacter gergoviae). Tieto mikroorganizmy môžu spôsobiť infekciu poškodenej pokožky.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali. (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm)**