Krém na zosvetlenie pokožky - Nebezpečný výrobok

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

Názov: krém na zosvetlenie pokožky – Crème éclaircissante pou la peau - „Lightening Body Cream Without Hydroquinone“
Značka: Bio Claire
Krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
Výrobná dávka: D101229 « S1 »
Popis: 300 ml, biely platový téglik s viečkom so závitom, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/14-02-2011/Krem-na-zosvetlenie-pokozky-3.jpg)
Výrobok obsahuje hydrochinón (INCI - Hydroquinone).

**Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).**