Lightening anti-blemish beauty oil - Nebezpečný výrobok

25.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku.

25.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku.

Názov: Lightening, anti-blemish beauty oil – olej na zosvetlenie pokožky
Značka: Dawmy
Krajina pôvodu: neuvedená
Výrobná dávka: FSHP 100531 C
Popis: 65 ml, biela plastová fľaša so svetlo ružovým uzáverom, viď obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/25-02-2011/Lightening-anti-blemish-beauty-oil.jpg)
Výrobok nie je v súlade s prílohami č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:
  • vo výrobku sa nachádza látka clobetasol propionate, ktorá patrí do skupiny glukokortikoidov. Tieto látky sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300)
  • v zozname zložiek nie je vyznačená prítomnosť 2 vonných látok (limonene a linalool), (nesúlad s prílohou č. 3, Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 84 a 88 – prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek, ak je jej koncentrácia vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú > 0,001% hm.)

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).