Vlasová kúra - Nebezpečný výrobok

13.4.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemecku, Litve a na Cypre.

13.4.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemecku, Litve a na Cypre.

Názov: Brazilian Thermal Reconstruction – vlasová kúra (výrobok určený pre profesionálne použitie)
Značka: CADIVEU
Krajina pôvodu: Brazília
Výrobná dávka: No: MHB001 Manuf. 12/2010 Exp. 12/2012,
EAN: 7 898927 206895
Popis: 1000 ml, hnedá plastová fľaša s bielym vrchnákom, viď obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/13-04-2011/vlasova-kura.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/13-04-2011/vlasova-kura-2.jpg)
**Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (6,7%). Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí, slizníc a respiračného systému.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.** Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm).