Umelé nechty - Nebezpečný výrobok

13.4.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemecku, Litve a na Cypre.

13.4.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemecku, Litve a na Cypre.

Názov: umelé nechty na nalepovanie s lepidlom
Značka: Fengshangmei
Krajina pôvodu: Čína
Výrobné dávky:

  1. umelé nechty s lepidlom Feng Shang (veľkosť cca 5 cm, objem nešpecifikovaný), šarža: 12-934, čiarový kód: 611 1120819343, súprava je zabalená v celofánovom vrecúšku
  2. umelé nechty s lepidlom Feng Shang (veľkosť cca 5 cm, objem nešpecifikovaný), šarža: 12-932, čiarový kód: 611 1120819329, súprava je predávaná v kartónovom obale
    Popis: viď obrázok
[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/13-04-2011/Umele-nechty.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/13-04-2011/Umele-nechty-2.jpg)
**Vo výrobkoch bol zistený dibutylftalát (INCI - Dibutyl phthalate ), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutyl ftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývoj mužských a ženských orgánov.**

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).