Tínedžerom chýbajú dôveryhodné informácie o antikoncepcii

BRATISLAVA 26. september (WBN/PR) – Tohtoročný Svetový deň antikoncepcie, ktorý sa každý rok uskutočňuje 26. septembra, venuje pozornosť výsledkom nového medzinárodného prieskumu s názvom Bezradní alebo informovaní: Tvoje právo byť informovaný o antikoncepcii. Výsledky prieskumu zdôrazňujú, že mladí ľudia v Európe majú problémy zo získavaním ...

BRATISLAVA 26. september (WBN/PR) – Tohtoročný Svetový deň antikoncepcie, ktorý sa každý rok uskutočňuje 26. septembra, venuje pozornosť výsledkom nového medzinárodného prieskumu s názvom Bezradní alebo informovaní: Tvoje právo byť informovaný o antikoncepcii. Výsledky prieskumu zdôrazňujú, že mladí ľudia v Európe majú problémy zo získavaním informácií o antikoncepcii, potrebných na zodpovedné rozhodnutie o ich sexuálnom zdraví.

Prieskum tiež poukazuje na trend, že mladí ľudia majú naďalej nechránený styk s novými partnermi – až 42% sexuálne aktívnych mladých mužov a žien v celej Európe malo pohlavný styk bez antikoncepcie s novým partnerom. Oproti minulému roku sa toto číslo zvýšilo až o 6%.

Medzi najčastejšie dôvody neužívania antikoncepcie pri prvom pohlavnom styku s novým partnerom boli: a) neschvaľovanie antikoncepcie b) ich partner to tak chcel c) opitosť a zábudlivosť

Jednou z príčin je aj fakt, že im škola neposkytuje vhodné prostredie na otázky o sexualite a intimite. Až 20% respondentov prieskumu vníma túto skutočnosť ako bariéru pri získavaní presných a objektívnych informácií na túto citlivú tému. Štvrtina mladých ľudí uvádza, že im boli podané informácie o antikoncepcii, o ktorých si až neskôr uvedomili, že sú nepresné alebo dokonca nepravdivé. Až 44% týchto ľudí uviedlo, že nepresné alebo nepravdivé informácie dostali od priateľov. Neúplné a skreslené informácie často vedú k mýtom a poverám o „spoľahlivých formách antikoncepcie“. Vyše 30% Európanov verí, že prerušovaná súlož je efektívna forma antikoncepcie. Až 14% mladých Švédov verí, že mať pohlavný styk počas menštruácie je účinnou antikoncepciou. Dokonca v Lotyšsku až 7 % respondentov uviedlo, že kúpeľ alebo sprchovanie po pohlavnom styku je efektívnym spôsobom ako zabrániť neplánovanému tehotenstvu.

SITUÁCIA NA SLOVENSKUNa podporu riešenia dlhodobého problému neplánovaných tehotenstiev (celosvetovo približne 41% z 208 miliónov tehotenstiev je neplánovaných) a pohlavne prenosných chorôb je dôležité, aby mladí ľudia mali prístup k presným a objektívnym informáciám o antikoncepcii. Tínedžeri z nedostatku dôveryhodných informácií majú zmätok a nemajú jasno v spoľahlivosti a efektívnosti jednotlivých antikoncepčných metód. Podľa psychologičky Doc. Evy Poliakovej, PhDr., CSc.: „na Slovensku narastá počet dospievajúcich dievčat a chlapcov, ktorí začínajú so sexuálnym životom skôr, ako sú na to mentálne, emocionálne a fyzicky pripravení. Experimentujú so svojou sexualitou striedaním sexuálnych partnerov, ignorovaním antikoncepcie a prevencie pohlavne prenosných chorôb.“

Dôležitú úlohu pri príprave tínedžerov na sexuálny život zohráva škola, ktorá by mala aktívne vstúpiť do procesu edukácie za cieľom poskytovania dôveryhodných a fundovaných informácií v oblasti plánovaného rodičovstva. V súčasnej dobe sa potvrdzuje, že kvalitne pripravená osveta pre adolescentov o sexuálnom zdraví dokáže významne znížiť rizikové sexuálne správanie. Preto sa spoločnosť Bayer HealthCare v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou na Slovensku rozhodli podporiť plánované rodičovstvo na slovenských školách prostredníctvom Výzvy na stredné školy. „Nie je náhodné, že vo všetkých krajinách venujú výchove a vzdelávaniu mládeže v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia mimoriadnu pozornosť. Preto by sme boli radi, keby aj na Slovensku učitelia a študenti dostali vyčerpávajúce odborné a zrozumiteľné informácie týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane informácií o sexuálne prenosných ochoreniach, plánovanom rodičovstve, ochrany pred sexuálnym zneužívaním alebo nechceným tehotenstvom,“ dodáva MUDr. Darina Sedláková, MPH, Riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

VÝZVA NA STREDNÉ ŠKOLY Výzva na stredné školy je projekt, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie slovenských tínedžerov v oblasti plánovaného rodičovstva a prevencie pohlavne prenosných ochorení. Na 500 slovenských stredných škôl bola zaslaná výzva pedagógom, aby implementovali do svojich učebných osnov aj hodiny plánovaného rodičovstva. Súčasťou výzvy sú aj metodické podklady, ktoré majú pomôcť pedagógom viesť moderný dialóg s tínedžermi na tému sexuálneho správania sa. Pedagógovia budú mať tiež možnosť prihlásiť sa na praktický výcvik, na ktorom sa môžu dozvedieť ako pracovať so zaslanými materiálmi a doplniť si vedomosti o najnovšie štatistiky z tejto oblasti.

Pri príležitosti Svetového dňa antikoncepcie spustí spoločnosť Bayer HealthCare na webovej stránke www.antikoncepcia.com – Sekciu pre školy, ktorej cieľom je poskytnúť pedagógom informácie, rady a materiály na podporu vo vzdelávaní o antikoncepčných metódach.

TEST SEXUÁLNEJ INTELIGENCIEZároveň stránka www.antikoncepcia.com prináša pri príležitosti Svetového dňa antikoncepcie aj ďalšiu novinku – Test sexuálnej inteligencie, ktorého autorkou je psychologička a odborníčka na sexuálnu výchovu Doc. Eva Poliaková, PhDr., CSc. Test má 3 úrovne a hodnotí nielen vzťah testovaného k sexu, ale aj jeho mieru vedomostí o sexualite a úroveň schopnosti komunikovať o sexe.