Prvá pomoc - protišokové opatrenia

Pri všetkých poraneniach najskôr zabezpečíme zachovanie základných životných funkcií dýchania a krvného obehu a veľmi pozorne berieme do úvahy aj iné možné poranenia nami neidentifikované.

Prvá pomoc pri šoku, epileptickom záchvate a protišoková poloha.

Protišokové opatrenia sú:

  1. Ticho - pokoj.
  2. Teplo - prikrytie.
  3. Tekutiny - slaná voda (pri väčšom rozsahu strát vody).
  4. Tíšenie bolesti.
  5. Transport na odborné ošetrenie.

Protišokové polohy

Ako správne polohovať pacienta pri rôznych zraneniach

Pri všetkých poraneniach najskôr zabezpečíme zachovanie základných životných funkcií dýchania a krvného obehu a veľmi pozorne berieme do úvahy aj iné možné poranenia nami neidentifikované, potom pristúpime k uloženiu pacienta do správnej polohy.

  • Proti šoková poloha tzv. Trendelenburgova poloha je poloha, keď pacient leží na chrbte s miernym záklonom s vyvýšenými dolnými končatinami najmenej 30 cm nad úrovňou hlavy, čo umožní lepší prietok krvi vo veľkých žilách smerom k srdcu a zlepší prietok krvi k dôležitým orgánom. Takto popisovanú proti šokovú polohu nepoužijeme nikdy v prípade kedy ide o úraz hlavy, pretože by došlo k zvýšeniu vnútrolebkového tlaku. Trendelenburgova poloha je vhodná pri krátkodobej strate vedomia, bez závažného poranenia.
  • Poloha na chrbte s ľahko podloženou hlavou je poloha ako keď podložíme hlavu poraneného, ležiaceho na chrbte, na čo použijeme vhodnú pomôcku, ktorá netlačí ani hlavu ani krk a používa sa ak je poranený pri vedomí a má poranenú hlavu.
  • Poloha na chrbte s pokrčenými nohami sa používa pri poranení brucha, kedy je poranený pri vedomí. Pri tejto polohe sú nohy skrčené a podložené. Pokrčením nôh a ich pritiahnutím k bruchu sa zmierni bolesť. Hlavu a hrudník mierne podložíme.
  • Poloha kedy poranený je v polo sede (ortopnoická poloha) sa používa najmä pri poranení hrudníka so zachovaným vedomím a používa sa často pri dopravných nehodách, kedy pacienta nechávame v aute a sklopíme mierne sedadlo dozadu na podporu chrbta, pričom zabezpečíme podporu hlavy.
  • Stabilizovaná poloha na boku používa sa pri bezvedomí, kedy poraneného položíme na menej poranenú, najlepšie neporanenú stranu. Napríklad je neporanená pravá strana, potom položíme raneného na pravý bok tak, že pravú ruku zraneného podložíme pod jeho trup. Ľavú ruku ohneme v lakti priložíme k pravej nohe ohnutej pod kolenom. Jemným trhnutím prevrátime zraneného na pravý bok. Ľavú ruku dáme pod tvár a hlavu poraneného čo najviac zakloníme. Táto poloha stabilizuje zraneného, ktorí sa neprevráti ani na brucho, ani na chrbát. Záklon hlavy mu uvoľňuje dýchacie cesty.

1. Proti šoková poloha
Poloha pri šoku, nohy sú opreté v uhle 45 stupňov

**2. Poloha, kedy poranený leží s uvoľneným bruchom** Poloha napr. pri poranení brucha – kedy podložíme hlavu a nohy zaprieme o nejaký predmet alebo stenu, čím uvoľníme brušné svaly
**3. Poloha v polo sede** Poloha napr. pri poranení hrudníka - kedy oprieme poranenú osobu napr. o stenu, kreslo a pod., pokrčením nôh uvoľníme hrudné svaly
**4. Stabilizovaná poloha** Poloha používaná pri bezvedomí poraneného, kedy poraneného podľa nákresu uložia aby sa stabilizoval a neprevrátil ani na brucho, ani na chrbát. Záklonom hlavy sa mu uvoľnia dýchacie cesty.
Prvá pomoc pri epileptickom záchvate -------------------------------------

Pozrite si praktické video o tom, čo robiť pri epileptických záchvatoch dieťaťa a dospelého človeka.