Súťaž - Chcete si udržať zdravý zrak? - vyhodnotenie

V súťaži o Ocuvite sa zúčastnilo 274 súťažiacich, z ktorých 273 odpovedalo správne na súťažnú otázku. Z týchto sme vyžrebovali troch šťastlivcov, ktorí obdržia balíček pre zdravý zrak s obsahom Ocuvite lutein forte so slnečnými okuliarmi.

Správna odpoveď na súťažnú otázku „Ako sa volajú dva kľúčové antioxidatny dôležité pre správnu výživu zraku?“ bola možnosť "c" - luteín a zeaxantín, chudnutie, kožné problémy.

**Vyžrebovaní boli:**
Mária Bederková - Senica
Eva Medvecká - Tvrdošín
Veronika Petrušová - Komárno
**Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.**
Výhercovia boli upovedomení aj prostredníctvom e-mailu.

Organizátorom, vyhlasovateľom a technickým zabezpečovateľom súťaže je portál zdravie.sk (spoločnosť Sanding s.r.o., J.Stanislava 55, 841 05 Bratislava).

Sponzorom súťaže je spoločnosť Bausch & Lomb.

Výhercom bude zaslaná cena do 30 dní od vyhlásenia výsledkov. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.