Psoriáza ako záťaž pre pacienta a okolie?

29. október je už tradične Svetovým dňom psoriázy, ktorým chce Svetová zdravotnícka organizácia ako jeho vyhlasovateľ upriamiť pozornosť verejnosti na toto ochorenie.

29. október je už tradične Svetovým dňom psoriázy, ktorým chce Svetová zdravotnícka organizácia ako jeho vyhlasovateľ upriamiť pozornosť verejnosti na toto ochorenie, zlepšiť informovanosť o ňom a zvýšiť pochopenie okolia voči pacientom. Podľa oficiálnych štatistík verejnosť ľudí postihnutých psoriázou stále vo výraznej miere diskriminuje a stigmatizuje.

Napriek známemu faktu, že psoriáza je neprenosným ochorením, čelia pacienti – nielen u nás ale aj vo svete, nepochopeniu resp. dokonca neprijatiu okolím kvôli obave z nákazy. Organizácia IFPA (International Federation of Psoriasis Association) združujúca 47 národných spoločností psoriatických pacientov z celého sveta realizovala koncom minulého roka prieskum v 15 organizáciách, ktorého sa z účastnilo viac než 5 000 respondentov. Výstupy prieskumu, ktorého sa zúčastnili aj slovenskí psoriatici, sú šokujúce:

Až 77% respondentov (z 5000!) zažilo v súvislosti s ochorením stigmatizáciu (stigma = grécky bodnutie, t. zn. znamenie hanby, menejcennosti, odmietanie jednotlivca), a teda boli negatívne vnímaní kvôli fyzickým prejavom ochorenia. Z toho:

  • 37 % v práci
  • 21 % v spoločenských zariadeniach (plavárne, športoviská, reštaurácie, telocvične)
  • 20 % v škole
  • 13 % v rodine a v rámci sociálnych vzťahov
  • 9 % v zdravotníctve

A až 65% respondentov priznalo, že boli kvôli psoriáze diskriminovaní (t.j. nespravodlivo rozlišovaní, rozdeľovaní, vnímali nespravodlivý / nerovný prístup na základe svojej odlišnosti) nasledovne:

  • 45 % v práci
  • 19 % v spoločenských zariadeniach (plavárne, športoviská, reštaurácie, telocvične)
  • 19 % v škole
  • 4 % v rodine a v rámci sociálnych vzťahov
  • 13 % v zdravotníctve

Na Slovensku funguje občianske združenie Bodkáčik, ktoré si dáva za cieľ okrem podpornej a informačnej činnosti aj odstraňovať bariéry, za ktoré stavia vedome či nevedome časť verejnosti pacientov s kožným handikepom – tzv. „bodkovaných“. Ako hovorí štatutárka občianskeho združenia Mária Cetkovská: „Aj keď si časť verejnosti myslí, že o psoriáze už bolo povedané všetko, reálne skúsenosti našich pacientov dokazujú opak. Až polovica z nich je diskriminovaná pre kožné prejavy v práci, pätina v spoločenských zariadeniach a v škole a dokonca boli zaznamenané aj negatívne prípady z oblasti zdravotníctva – napr. v rehabilitačných zariadeniach resp. pri niektorých zdravotníckych úkonoch .“