Selén

Selén je v tele 70 kilového dospelého človeka v množstve asi 0,02 g (rozsah obsahu selénu je 10 - 30 mg) a chemicky sa podobá na síru. Pokiaľ sa v organizme nachádza v množstve pod hodnotou 3 ppm, je pre organizmus veľmi dôležitý prvok, najmä vo vzťahu k tkanivovému dýchaniu.

Selén je v tele 70 kilového dospelého človeka v množstve asi 0,02 g (rozsah obsahu selénu je 10 - 30 mg) a chemicky sa podobá na síru. Pokiaľ sa v organizme nachádza v množstve pod hodnotou 3 ppm, je pre organizmus veľmi dôležitý prvok, najmä vo vzťahu k tkanivovému dýchaniu.

Definícia:

Selén sa obyčajne pokladá za prvok s toxickými vlastnosťami, no v malom množstve je dôležitou súčasťou enzýmov a spolu s nimi je ochrannou látkou rôznorodej povahy. Vyskytuje sa v tele človeka v dvoch aminokyselinách (selenometioníne a selenocysteíne)

Biochemická funkcia:

 • antioxidačná ochrana organizmu, ako súčasť glutatiónperoxidázy v červených krvinkách
 • má spolupôsobiaci – posilňujúci (synergický) efekt s vitamínom E a zabraňuje tak znehodnoteniu mastných kyselín na povrchu buniek
 • napomáha odstraňovať vznikajúce škodlivé látky (peroxidy), v tomto sa dopĺňa s vitamínom E, ktorý je rozpustný v tukoch
 • dokáže znížiť jedovatý (toxický) účinok iných prvkov, ako je napríklad kadmium
 • na základe ochrannej funkcie selénu, je mu pripisovaná pozitívna úloha spomaľovania procesov starnutia

Výskyt v potrave:

 • nachádza sa v sladkovodných a morských rybách
 • v mäse
 • v sójových bôboch
 • v obilí
 • v malom množstve aj v pitnej vode

Potreba:

 • všeobecne sa odporúča denný príjem 50 - 100 mikrogramov selénu

Bezpečnosť:

 • z dôvodu možnej toxicity je potrebné neprijímať viac ako 100 mikrogramov selénu na deň

Príznaky nedostatku:

 • u ľudí sa jeho nedostatok nezaznamenal, ale u zvierat spôsobuje úbytok svalstva a poškodenie pečene

Predávkovanie:

 • pokiaľ je napríklad v pitnej vode prebytok selénu nad 8 mikrogramov na 1 liter a príjem v potrave je jednostranná konzumácia zvláštneho druhu tropického ovocia so zvýšeným obsahom selénu, môže vzniknúť otrava selénom

Literatúra:

- Dušan Dobrota a kol.: Lekárska biochémia, Osveta, 2012, str. 530 - Hopfenzitzová Petra: Minerálne látky, aby sme boli fit, Média klub, 1999, str. 30-31 - Harper.A.Harold: Přehled fyziologické chémie, Avicenum, 1977, str. 482-483