Molybdén

Molybdén pôsobí v ľudskom tele ako kofaktor (nízko molekulová štruktúra) niektorých enzýmov (xantínoxidáz, aldehydoxidáz a siričitan oxidáz). V tele dospelého 70 kilového človeka sa nachádza približne 0,005 g molybdénu.

Molybdén pôsobí v ľudskom tele ako kofaktor (nízko molekulová štruktúra) niektorých enzýmov (xantínoxidáz, aldehydoxidáz a siričitan oxidáz). V tele dospelého 70 kilového človeka sa nachádza približne 0,005 g molybdénu. Fyziologické hodnoty v sére zdravého človeka sú v rozsahu od 8 – 60 nmol/l. Pri rozumnom stravovaní nevzniká predávkovanie molybdénom.

### Definícia:

Ako stopový prvok je dôležitý pre látkovú premenu v organizme.

Biochemická funkcia:

 • je kofaktor v metabolickej ceste rozkladu (degradácie) purínov (organická zlúčenina)
 • ovplyvňuje ukladanie fluóru a tým aj ochranu pred tvorbou zubného kazu
 • je súčasťou enzýmov, potrebných pri prenose genetickej informácie

Výskyt v potrave:

 • nachádza sa v strukovinách, celozrnných produktoch – v cereáliách, pivovarskom droždí, kakau, mlieku

Potreba:

 • denný príjem molybdénu je od 50 - 500 mikrogramov, pričom vyvážená strava s dostatkom cereálií ho obsahuje dostatok

Bezpečnosť:

 • v ľudskom tele sa molybdén nachádza najmä v pečeni a obličkách
 • mechanizmus homeostázy (stability vnútorného prostredia) molybdénu nie je doposiaľ známy

Príznaky nedostatku:

 • neurologické problémy
 • mentálna retardácia
 • u detí môže dokonca nastať aj smrť
 • zvýšená kazovosť zubov

Predávkovanie:

 • tzv. molybdenóza - typická je spomalením rastu
 • môže vzniknúť chudokrvnosť (anémia)
 • môžu byť tráviace problémy s vracaním
 • pri chronickom predávkovaní boli pozorované stavy podobné ochoreniu, ktoré sa prejavuje bolesťami zapálených kĺbov (dna)

Literatúra:

- Dušan Dobrota a kol.: Lekárska biochémia, Osveta, 2012, str. 540 - Hopfenzitzová Petra: Minerálne látky, aby sme boli fit, Média klub, 1999, str. 32-33 - Harper.A.Harold: Přehled fyziologické chémie, Avicenum, 1977, str. 482