Bór

Bór patrí medzi nekovové prvky. Kryštalický bór je veľmi tvrdý, po uhlíku je to druhý najtvrdší prvok periodickej tabuľky. Stopy bóru sa našli aj v živočíšnych tkanivách, ale vyskytuje sa hlavne v rastlinách.

Bór patrí medzi nekovové prvky. Kryštalický bór je veľmi tvrdý, po uhlíku je to druhý najtvrdší prvok periodickej tabuľky. Stopy bóru sa našli aj v živočíšnych tkanivách, ale vyskytuje sa hlavne v rastlinách.

Biochemická funkcia:

  • bór je prvok, ktorý má dôležitú úlohu pri raste rastlín

Výskyt v potrave:

  • v rastlinnej potrave

Potreba:

  • doteraz je preskúmané množstvo, potrebné pre rast rastlín. Aby nebol bór toxický, nesmie ho byť v rastline viac ako 1,8 ppm

Funkcie v ľudskom organizme:

  • metabolizmus bóru v ľudskom organizme je doposiaľ nedostatočne preskúmaný
  • u pokusných zvierat, napríklad u krýs, sa nedokázal vzťah medzi nedostatkom bóru v potrave a poruchami rastu, hoci u rastlín je to tak, že nedostatok bóru spomaľuje ich rast

Príznaky nedostatku a predávkovania:

Nie sú známe.

Literatúra:

- Harper.A.Harold: Přehled fyziologické chémie, Avicenum, 1977, str. 482