Nebezpečné látky v slnečnej kozmetike

Výskyt rôznych kožných reakcií na UV – žiarenie a slnečných alergií - fotodermatózy sa v posledných rokoch významne zvýšil. Kožné príznaky sa objavujú asi u 20% populácie a sú spôsobené buď samotným UV žiarením alebo napr. jeho pôsobením v kombinácii s fotosenzibilizátorom, napr. užívanými liekmi, potravinami, alebo samotnými opaľovacími krémami s obsahom chemických látok...

Výskyt rôznych kožných reakcií na UV – žiarenie a slnečných alergií - fotodermatózy sa v posledných rokoch významne zvýšil. Kožné príznaky sa objavujú asi u 20% populácie a sú spôsobené buď samotným UV žiarením alebo napr. jeho pôsobením v kombinácii s fotosenzibilizátorom, napr. užívanými liekmi, potravinami, alebo samotnými opaľovacími krémami s obsahom chemických látok...
Reakcie kože na UV – žiarenie je možné hodnotiť ako normergické (primerané) a hyperergické (nadmerné). Do skupiny hyperergických spadajú prejavy fototoxické a fotoalergické.

Fototoxické reakcie
sú spôsobené zvýšenou citlivosťou kože voči UV – žiareniu podmienenou vonkajšie či vnútorne podanými látkami (napr. užívané lieky, potraviny, alebo kozmetika či opaľovacie prípravky s obsahom chemických látok). V tomto prípade dochádza k priamej vzájomnej interakcii UV – žiarenia a určitých látok, tzn. že do tohto procesu nie je zapojený imunitný systém. Na rozdiel od „slnečnej alergie“ – ktorá nie je závislá na dávke UV – žiarenia (výražka sa môže objaviť už pri miernom ožiarení) – hrá pri fototoxickej reakcii veľkú úlohu intenzita UV – žiarenia a celkové množstvo fototoxickej látky.

Fotoalergické reakcie
majú alergickú podstatu. Pôsobením UV – žiarenia vzniká z látok vlastných či prijatých alergén, ktorý ďalej vyvoláva alergickú reakciu na koži. Už z malého množstva slnenia môže vzniknúť fotoalergická reakcia, ktorá sa prejaví 24 – 72 hodín po slnení. Prejavy pretrvávajú dlhšiu dobu a u niektorých typov sa môžu stať chronické.

Aké nebezpečné prísady obsahuje bežný opaľovací krém a aký ma dopad na naše zdravie?

UV-B filter – ako Octyl methoxycinnamate (OMC) absorbuje UVB žiarenie, na druhej strane však dráždi kožu a spôsobuje alergické reakcie a predčasnú smrť buniek.
UV-A filter – ako Benzophenon, sú z rodiny chemikálií ako Oxybenzon, Dioxybenzone a Butylmethoxydibenzoylmethane, ktoré sú bežne používané v slnečných prípravkoch pre absorbovanie UVA žiarenia. Môžu spôsobiť zvýšenú citlivosť kože, náchylnú na zápaly, vyrážky a alergické reakcie. Majú dokázateľný negatívny dopad na hormonálnu rovnováhu. Niektorí vedci dokonca uvádzajú, že ingrediencia ako oxybenzone môže zničiť alebo blokovať prirodzenú obranyschopnosť kože voči UV žiareniu.
Koža sa tak nedokáže brániť proti voľným radikálom, čím vás ani zďaleka nechráni proti slnku, ale skôr zvyšuje risk vzniku rakoviny a predčasného starnutia.

Ochrana kože – ochranci kože ako PABAS, obsahujúci P-aminobenzoic acid, Ethyl Dihydropropyl PABA, Padimate-O, padimate A a Glyceryl PABA sú bežne používané v opaľovacích prípravkoch na ochranu kože. Taktiež sa správajú ako lokálne anestetiká v produktoch po opaľovaní. Môžu však dráždiť kožu a vytvoriť formaldehyd a iné karcinogénne látky, ktoré v kombinácii s chemickými látkami ako DEA a TEA môžu spôsobovať podráždenie, alergické reakcie a citlivosť na UV žiarenie, ktoré sa prejavuje ako vyrážky, opuch, svrbenie.

Konzervanty – parabény sú najčastejšie používané konzervanty. Môžu vyvolať podráždenie a zvýšenú citlivosť kože. Parabén ako konzervačná látka v súčasnosti prichádza do mnohých kontroverzných diskusií, ktoré spájajú parabény k narušeniu rovnováhy endokrinného, hormonálneho systému. Tieto chemické látky, ktoré majú kumulatívny efekt, sú považované za spojené sa zvyšuje v prípadoch rakoviny prsníka a pokles mužských spermií. Niektoré parabény sú podozrivé karcinogény. Výskum jasne dokazuje, že používanie parabénov ako syntetickej ingrediencie je biokumulatívne, t.z., že sa v našom organizme akumulujú a telo ich nevie spracovať, čo sa spája v rastúcich prípadoch výskytu rakoviny prsníka a poklesu mužských spermií. Hoci parabén tvorí veľmi malé percento výrobkov, ich škodlivý vplyv na ľudský organizmus je pomerne silný.

Vôňa – vône pridávané do slnečných krémov sú normálne označené ako „parfum“ a často obsahujú syntetické vône. Môžu spôsobovať vodnaté oči, začervenanie kože a alergické reakcie. Astmatici obzvlášť by mali užívať slnečné krémy bez vôní.

Zinc oxid a Titanium dioxide – oxid zinočnatý a oxid titaničitý sú bežné minerálne UV filtre v opaľovacích krémoch, ktoré však môžu byť konštruované v nano-veľkostiach, aby nezanechávali biely povlak. Niektorí výrobcovia stále pridávajú nanočastice k minerálnym UV filtrom - titanium dioxide a zinc oxide na blokovanie UV lúčov tak, aby tieto nevytvárali bielu vrstvu na pokožke, ale aby sa stali priehľadnými. Tieto nanočastice sú pridávané bez riadneho-pravdivého uvedenia na etikete a predstavujú potenciálne ohrozenie pre ľudské zdravie. Nanočastice môžu vstupovať do vitálnych orgánov, tkanív a dokonca i do telových buniek. Dostupné vedecké štúdie poukázali, že nanočastice použité v kozmetických prípravkoch môžu spôsobiť vážne poškodenia DNA (genetického materiálu buniek), narušiť funkcie buniek, čo môže viesť k rakovine. Odborníci hlásia, že čím menšie častice, tým viac sú bioaktívne a toxické. Ich schopnosť pôsobenia s inými živými systémami sa zvyšuje, pretože môžu ľahko preniknúť cez kožu, pľúca, v niektorých prípadoch krvi/mozgu. Akonáhle sú vo vnútri tela, môžu spôsobovať ďalšie biochemické reakcie ako je tvorba voľných radikálov, ktoré zabíjajú bunky.
Nanočastice sú 1000 krát menšie ako baktérie, ale pokročilá technológia – mikroskopy umožnili vedcom pozorovať ich interakcie v telových bunkách. Nanotechnológie sú zatiaľ nedostatočne prebádané a visí nad nimi priveľa otáznikov. Používajú v komerčných produktoch ako v ohňovzdorných materiáloch a kozmetike. Kvôli ich minimálnej veľkosti, nanočastice môžu ľahko vstupovať do celého tela a ich dlhotrvajúci účinok je doteraz neznámy. Kým sa vykoná rozsiahly výskum a potvrdia sa informácie, ktoré typy nanočastíc sú neškodné a ktoré majú potenciál byť škodlivé ich uvádzanie do životného prostredia je vhodné obmedziť.

Prírodné opaľovacie produkty sú bezpečnejšie, zdravšie alternatívy, najmä ak sú ingrediencie zložené z prírodných látok, organických a pleťovo-kompatibilných UV filtrov. Mnohé kožné reakcie, ako sú fototoxické reakcie, slnečné alergie, vyrážky, svrbenie a opuchy môžu vymiznúť akonáhle ropné a syntetické látky budú nahradené prírodnými alternatívami.

Doporučujeme slnečnú starostlivosť založenú na prírode bez živočíšnych výťažkov, bez syntetických konzervačných látok, bez syntetických farbív a vôní, bez nanočastíc, bez silikónov, bez PEG, emulgátorov a parafínov.