Svetový deň populácie

Svetový deň
Svetový deň populácie je každoročné podujatie, ktoré si pripomíname 11 júla. Tento deň bol určený v roku 1987, keď populácia na planéte Zem dosiahla číslo 5 miliárd obyvateľov. Tento svetový deň upozorňuje na rýchly rast svetovej populácie.

Svetový deň populácie je každoročné podujatie, ktoré si pripomíname 11 júla. Tento deň bol určený v roku 1987, keď populácia na planéte Zem dosiahla číslo 5 miliárd obyvateľov. Tento svetový deň upozorňuje na rýchly rast svetovej populácie. Dnes, teda v roku 2013 žije na Zemi už 7,1 miliárd obyvateľov a denne nás pribudne zhruba 200 tisíc.

V najchudobnejších krajinách sveta stále rastie počet obyvateľov nesmiernym tempom. A keďže treba kŕmiť viac hladných úst, vyčerpávajú sa stále ďalšie a ďalšie zdroje, čo v konečnom dôsledku vedie k nedostatku potravín, zhoršujúcemu sa zdraviu a ničeniu životného prostredia.

Keby pokračoval súčasný trend, populácia Zeme by do roku 2050 mohla podľa prognózy OSN (2001) vzrásť až na 9,3 miliardy,- a z tohto nárastu by boli za 97% zodpovedné rozvojové krajiny.

Na druhej strane, v priemyselne vyspelých krajinách sa rodí čoraz menej detí. Za posledných 40 rokov sa globálna úroveň plodnosti znížila na polovicu a demografi z toho usudzujú, že Zem dosiahne maximálnu populáciu asi na 8 miliardách a 400 miliónoch.

Aj tak by to však bol nárast o viac ako 2 miliardy - väčšinou v krajinách, ktoré to budú najťažšie zvládať. A tak stojí bohatšia časť sveta pred ťažkým rozhodnutím - zavrie svoje dvere a nechá svoju populáciu klesať, alebo bude prijímať ekonomických migrantov?

Aktuálny stav populácie >> --------------------------