Svetové dni

Medzinárodný deň celiakie si na Slovensku pripomíname 16. mája

Vieš s kým spíš? AIDS je stále nevyliečiteľná choroba

Starajte sa o svoje obličky

Výskyt HIV infekcie na Slovensku má vzostupný trend

Život so schizofréniou

Nedovoľte vašej duši, aby bolela

Nikdy nie je neskoro ani priskoro začať sa starať o svoje srdce!

Svetový deň prevencie samovrážd

28. mája - medzinárodný deň sklerózy multiplex

Aj smiech je korením života!

Svetový deň zdravého spánku prichádza s prvým jarným dňom

Svetový deň zriedkavých ochorení

Svetový deň chorých

Svetový deň proti rakovine búra mýty a predsudky o tomto ochorení

10. október - Svetový deň zraku

Svetový deň populácie

Svetový deň darcov krvi - „Daruj dar života: daruj krv“

Svetový deň bez tabaku

Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie - 4. jún

Svetový deň sklerózy multiplex - 29. jún 2013