Svetové dni

Vieš s kým spíš? AIDS je stále nevyliečiteľná choroba

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA, verejné zdravotníctvo

Starajte sa o svoje obličky

Redakcia ZDRAVIE.sk

Výskyt HIV infekcie na Slovensku má vzostupný trend

prevzatý článok

Život so schizofréniou

prevzatý článok

Nedovoľte vašej duši, aby bolela

Redakcia ZDRAVIE.sk

Nikdy nie je neskoro ani priskoro začať sa starať o svoje srdce!

prevzatý článok

Svetový deň prevencie samovrážd

Redakcia ZDRAVIE.sk

28. mája - medzinárodný deň sklerózy multiplex

Redakcia ZDRAVIE.sk

Aj smiech je korením života!

prevzatý článok

Svetový deň zdravého spánku prichádza s prvým jarným dňom

Redakcia ZDRAVIE.sk

Svetový deň zriedkavých ochorení

prevzatý článok

Svetový deň chorých

Redakcia ZDRAVIE.sk

Svetový deň proti rakovine búra mýty a predsudky o tomto ochorení

prevzatý článok

10. október - Svetový deň zraku

Redakcia ZDRAVIE.sk

Svetový deň populácie

Redakcia ZDRAVIE.sk

Svetový deň darcov krvi - „Daruj dar života: daruj krv“

prevzatý článok

Svetový deň bez tabaku

PaedDr. Mária Tolnayová

Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie - 4. jún

Redakcia ZDRAVIE.sk

Svetový deň sklerózy multiplex - 29. jún 2013

Redakcia ZDRAVIE.sk

Svetový deň astmy

prevzatý článok